TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L158 do L162 iz 27. junija 2015
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 158 (zakonodaja) – 24. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/979 z dne 23. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1
  • L159 (zakonodaja) – 25. junij 2015Uredba Sveta (EU) 2015/981 z dne 23. junija 2015 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja
avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in
industrijske izdelke


1
Uredba Sveta (EU) 2015/982 z dne 23. junija 2015 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev
skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske
proizvode


5
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/986 z dne 24. junija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


49
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/987 z dne 24. junija 2015
o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za
zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih
izdelkov
v Dominikansko republiko v okviru kvote iz
Uredbe (ES) št. 1187/2009


51
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/988 z dne 24. junija 2015
o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za
podobdobje od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016 v okviru
tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 2535/2001 odprte v
sektorju za mleko in mlečne proizvode


53
  • L160 (zakonodaja) – 25. junij 2015Uredba (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
junija 2015 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz
nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi,
protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila
Unije


1
Uredba (EU) 2015/937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
junija 2015 o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o
skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po
poreklu iz tretjih držav


55
Uredba (EU) 2015/939 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
junija 2015 o nekaterih postopkih za uporabo
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma
med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni
strani ter
Republiko Albanijo na drugi strani


62
Uredba (EU) 2015/940 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
junija 2015 o nekaterih postopkih za uporabo
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno
in Hercegovino
na drugi strani in za uporabo Začasnega
sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko
skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani


69
Uredba (EU) 2015/941 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
junija 2015 o nekaterih postopkih za uporabo
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter
nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi
strani


76
  • L161 (zakonodaja) – 26. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1004 z dne 24. junija
2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo
reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter
za albumine iz jajc


7
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1007 z dne 25. junija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


17
  • L162 (zakonodaja) – 27. junij 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1010 z dne 18. novembra 2014 o podpisu
in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu
o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi
strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in
Romunije k Evropski uniji


1
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi
upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski
uniji


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1012 z dne 23. junija
2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju
Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede
poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in
nekaterih živil neživalskega izvora
( 1 )


26
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1013 z dne 25. junija
2015 o določitvi pravil v zvezi z Uredbo (ES) št. 273/2004
Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri
prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi
pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za
prepovedane droge
med Unijo in tretjimi državami ( 1 )


33
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1015 z dne 26. junija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene
za nekatere vrste sadja in zelenjave


98
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 499/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in (EU) št.
1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s spreminjanjem
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 za sektorja sadja
in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
( UL
L 145, 16.5.2014
)


103
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 29. junija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih