TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L163 do L174 iz 3. julija 2015
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 163 (zakonodaja) – 30. junij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1019 z dne 29. junija
2015 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1106/2013 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju
začasne dajatve
, uvedene na uvoz nekaterih žic iz nerjavnega
jekla s poreklom iz Indije, spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU)
št. 861/2013 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem
pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s poreklom iz Indije, in razveljavitvi Izvedbene
uredbe Komisije (EU) 2015/49


18
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1021 z dne 29. junija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


25
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1022 z dne 29. junija
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozne pravice, vloženih za obdobje od 1.
julija 2015 do 30. junija 2016 v okviru tarifnih kvot, odprtih
z Uredbo (ES) št. 431/2008 za zamrznjeno goveje meso


27
  • L164 (zakonodaja) – 30. junij 2015Sklep Sveta (EU) 2015/997 z dne 16. junija 2008 o podpisu, v
imenu Evropske skupnosti, Stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami
ter Bosno in Hercegovino


1
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno
in Hercegovino na drugi strani


2
Sklep Sveta in Komisije (EU, Euratom) 2015/998 z dne 21.
aprila 2015 o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami
na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani


548
Sporočilo o začetku veljavnosti
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno
in Hercegovino na drugi strani


550
2015/C 214/04

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije
FURS: Evropska
komisija je objavila spremembo pojasnjevalnih opomb kombinirane
nomenklature k 8. poglavju4
2015/C 214/05

Obvestilo Komisije v zvezi z začetkom uporabe Regionalne
konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o
poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo
diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji

FURS: Obvestilo
Komisije

Pravila iz konvencije so se 1. 5. 2015
pričela uporabljati v trgovini med EU in
Albanijo,
med
EU
in
Islandijo
ter med
EU in
Norveško;
v trgovini med
EU
in
Ferskimi otoki
so se pravila iz konvencije pričela uporabljati 12. 5. 2015.
Trenutno je možna diagonalna kumulacija med
EU,
Islandijo,
Norveško
in
Črno goro,
vendar pa
SAP+
kumulacija, ki bi omogočila diagonalno kumulacijo med EU,
državami SAP, vsemi državami EFTE in vsemi izdelki iz Turčije,
še
vedno ni mogoča.

5
  • L167 (zakonodaja) – 1. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1044 z dne 30. junija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


67
Sklep št. 1/2014 Odbora za trgovino EU-Kolumbija-Peru z dne
16. maja 2014 Sprejetje poslovnika Odbora za trgovino iz točke
(j) člena 13(1) Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo
in
Perujem na drugi strani [2015/1045]


69
Sklep št. 2/2014 Odbora za trgovino EU-Kolumbija-Peru
z dne 16. maja 2014 Sprejetje poslovnika in kodeksa ravnanja za
arbitre iz točke (h) člena 13(1) in člena 315 Trgovinskega
sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Kolumbijo in
Perujem na drugi strani [2015/1046]


75
Sklep št. 3/2014 Odbora za trgovino EU-Kolumbija-Peru
z dne 16. maja 2014 – Sestava seznamov arbitrov iz člena
304(1) in (4) Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in
Perujem na drugi strani [2015/1047]


85
Sklep št. 4/2014 Odbora za trgovino EU-Kolumbija-Peru
z dne 16. maja 2014 Sprejetje poslovnika skupine strokovnjakov za
trgovino in trajnostni razvoj iz člena 284(6) Trgovinskega
sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani
[2015/1048]


88
Sklep št. 5/2014 Odbora za trgovino EU-Kolumbija-Peru
z dne 16. maja 2014 Ustanovitev skupine strokovnjakov za
vprašanja iz naslova o trgovini in trajnostnem razvoju iz člena
284(3) Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem
na drugi strani [2015/1049]


92
  • L171 (zakonodaja) – 2. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1054 z dne 1. julija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12
  • L174 (zakonodaja) – 3. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1063 z dne 2. julija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


19
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1067 z dne 1. julija 2015
o ukrepu prepovedi dajanja v promet vbodne žage proizvajalca
Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd, Kitajska
, ki ga
je sprejela Španija v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko
C(2015) 4360) ( 1 )


28
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1068 z dne 1. julija 2015
o spremembi Odločbe 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih
v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 4437) ( 1 )


30
Sklep št. 2/2015 Skupnega odbora EU-Efta za skupni
tranzit z dne 17. junija 2015 o spremembi Konvencije o skupnem
tranzitnem postopku
[2015/1069]


32
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 3. julija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih