TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L182 do L192 iz 18. julija 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 182 (zakonodaja) – 10. julij 2015Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1113 z dne 6. maja 2015
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z
določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne
kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno
ravnanje ali kaznovanje


10
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1117 z dne 9. julija 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


29
  • L184 (zakonodaja) – 11. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1126 z dne 10. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11
  • L185 (zakonodaja) – 14. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1138 z dne 13. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13
2015/C 230/18 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo

(kodificirano besedilo) (COM(2014) 586 final – 2014/0272
(COD))


117
2015/C 230/19 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasni
opustitvi nekaterih koncesij v zvezi z uvozom kmetijskih
proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo
(kodificirano
besedilo) COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD)


118
2015/C 230/20 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odprtju
in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Unije za
visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine,
pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke

(kodificirano besedilo) (COM(2014) 594 final – 2014/0276
COD)


119
2015/C 230/22 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo
(kodificirano
besedilo) (COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD))


121
2015/C 230/23 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih
pravilih za izvoz
(kodificirano besedilo) (COM(2014) 322
final – 2014/0167 (COD))


122
2015/C 230/24 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih
pravilih za uvoz
(kodificirano besedilo) (COM(2014) 321 final
– 2014/0166 (COD))


123
2015/C 230/25 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih
pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav
(prenovitev)
(COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD))


124
2015/C 230/26 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih
pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav
,
ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi
dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije
(prenovitev)
(COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD))


125
2015/C 230/28 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
ukrepih, ki jih Unija lahko uvede na podlagi poročila, ki ga
sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi
in protisubvencijskimi zadevami
(kodificirano besedilo)
(COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD))


127
2015/C 230/29 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Črno goro
na drugi strani
(kodificirano besedilo) (COM(2014) 374 final – 2014/0190
(COD))


128
2015/C 230/30 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti
proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice
Evropske unije
(kodificirana različica) (COM(2014) 660 final
– 2014/0305 (COD))


129
  • L187 (zakonodaja) – 15. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1155 z dne 14. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


22
Sklep Komisije (EU) 2015/1158 z dne 8. julija 2015 o
stališču, ki ga Komisija zavzame v imenu Evropske unije v skupnem
odboru za izvajanje Sporazuma, ustanovljenem s Prostovoljnim
sporazumom o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko
Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju
na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo
,
kar zadeva spremembe prilog I, II, in V k Prostovoljnemu
sporazumu o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko
Indonezijo


30
Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11.
junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav,
ki niso članice Evropske skupnosti ( UL L 188, 18.7.2009 )


91
  • L188 (zakonodaja) – 16. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1164 z dne 15. julija
2015 o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotnega
sladkorja in izvenkvotne izoglukoze
do konca tržnega leta
2015/2016


28
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1167 z dne 15. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


37
  • L189 (zakonodaja) – 17. julij 2015Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o mednarodni
trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami (CITES)


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1171 z dne 16. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


32
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1172 z dne 16. julija
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7.
julija 2015 v okviru tarifnih kvot
, odprtih z Uredbo (ES) št.
341/2007 za česen


34
  • L191 (zakonodaja) – 17. julij 2015Uredba (EU) 2015/1145 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8.
julija 2015 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo


1
  • L192 (zakonodaja) – 18. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1177 z dne 17. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


6
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1178 z dne 17. julija
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za uvozne
pravice, vloženih od 1. do 7. julija 2015, in določitvi količin,
ki se bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. januarja
do 31. marca 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo
(ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za perutnino


8
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 20. julija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih