TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L193 in L194 iz 22. julija 2015Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 193 (zakonodaja) – 21. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1193 z dne 20. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


128
2015/C 236/19

Zadeva C-53/14 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. maja 2015
– JAS Jet Air Service France (SARL)/Evropska komisija
(Pritožba — Carinska unija in skupna carinska tarifa —
Carinski zakonik Skupnosti — Člen 239 — Uredba
o izvajanju carinskega zakonika — Člen 905 — Uvoz
kavbojk s poreklom iz Združenih držav
Uvozne
dajatve
Odločba, s katero je odpust teh dajatev
razglašen za neupravičen
— Neobstoj „posebnega
položaja“)


14
2015/C 239/02

Utemeljitev Sveta: Stališče Sveta (EU) št. 10/2015 v prvi
obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni
pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med
njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja
carinske in kmetijske zakonodaje


12
  • L 194 (zakonodaja) – 22. julij 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1198 z dne 13. julija 2015 o stališču,
ki se v imenu Evropske unije zavzame v skupnem odboru,
ustanovljenem s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andoro, o nadomestitvi
Dodatka k temu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s
poreklom
“ in načinih upravnega sodelovanja


1
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 22. julija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih