TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L195 do L198 iz 28. julija 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 195 (zakonodaja) – 23. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1202 z dne 22. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


41
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1204 z dne 22. julija 2015
o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k
Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih
razmer v Keniji v zvezi s fileti tuna

(V šifrantu listin za polje 44 EUL dodana
šifra U061 – Potrdilo EUR.1 z zaznamkom “Derogation —
Commission Implementing Decision 2015/1204/EU”)


46
2015/C 242/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih lahko sprejme
Unija v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali
protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi
(kodificirano
besedilo) (COM(2014) 318 final – 2014/0164 (COD))


66
  • L 196 (zakonodaja) – 24. julij 2015Obvestilo o začetku veljavnosti sklepov št. 1/2014 do št.
5/2014 Pridružitvenega sveta EU-Srednja Amerika
z dne 7.
novembra 2014


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1205 z dne 23. julija
2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 743/2013 o uvedbi
zaščitnih ukrepov na uvoz školjk iz Turčije, namenjenih za
prehrano ljudi, glede obdobja uporabe ( 1 )


2
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1206 z dne 23. julija
2015 o ustavitvi protisubvencijskega postopka za uvoz hladno
valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske
in razveljavitvi Izvedbene uredbe
(EU) št. 1331/2014 o obvezni registraciji uvoza hladno valjanih
ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in Tajvana


4
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1207 z dne 23. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7
Popravek Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1204 z dne 22.
julija 2015 o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz
Priloge II
k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi
upoštevanja posebnih razmer v Keniji v zvezi s fileti tuna ( UL
L 195, 23.7.2015
)


67
  • L197 (zakonodaja) – 25. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1223 z dne 24. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


73
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1224 z dne 24. julija
2015 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot,
odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje julij
2015


76
  • L198 (zakonodaja) – 28. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1288 z dne 27. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


16
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 28. julija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih