TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L199 do L204 iz 31. julija 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 199 (zakonodaja) – 23. julij 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1292 z dne 20. julija 2015 o sklenitvi,
v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Srbijo
na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa
Republike Hrvaške k Evropski uniji


1
Sklep Sveta (EU) 2015/1294 z dne 20. julija 2015 o sklenitvi
Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na eni strani in Republiko Južno Afriko
na drugi zaradi
upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu
Evropske unije in njenih držav članic


6
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1299 z dne 28. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


24
2015/C 248/04

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih izravnalnih ukrepov

(Nekatere palice iz nerjavnega jekla /
Indija / Izravnalna dajatev)


4
  • L 200 (zakonodaja) – 30. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1309 z dne 29. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


14
  • L203 (zakonodaja) – 25. julij 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1314 z dne 29. julija
2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo
reprezentativnih cen v sektorju za perutninsko meso in v
sektorju za jajca ter za albumine iz jajc


5
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1317 z dne 30. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11
  • L204 (zakonodaja) – 31. julij 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1277 z dne 13. oktobra 2014 o podpisu
Dodatnega protokola k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko
unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo
in Perujem
na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa
Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in
njenih držav članic ter o njegovi začasni uporabi


1
Dodatni protokol k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko
unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo
in Perujem
na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa
Republike Hrvaške k Evropski uniji


3
2015/C 251/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Sporočilu
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji in akcijskem načrtu
EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju: Obvladovanje
tveganj, krepitev varnosti dobavne verige in olajševanje trgovine

(COM(2014) 527 final)


25
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 31. julija 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih