TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L206 do L209 iz 6. avgusta 2015


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 206 (zakonodaja) – 1. avgust 2015Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1322 z dne 31. julija 2015 o
izvajanju člena 11(1) in (4) Uredbe (EU) št. 753/2011 o
omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam,
podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu


1
Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1323 z dne 31. julija 2015 o
izvajanju člena 16(2) Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih
ukrepih glede na razmere v Libiji


4
Uredba Sveta (EU) 2015/1324 z dne 31. julija 2015 o spremembi
Uredbe (EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v
Libiji


10
Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1325 z dne 31. julija 2015 o
izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih
omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja
proti terorizmu
ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU)
2015/513


12
Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1326 z dne 31. julija 2015 o
izvajanju Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi
z Belorusijo


16
Uredba Sveta (EU) 2015/1327 z dne 31. julija 2015 o spremembi
Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu


18
Uredba Sveta (EU) 2015/1328 z dne 31. julija 2015 o spremembi
Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu


20
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1330 z dne 31. julija
2015 o dvestoštiriintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in
subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida


26
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1331 z dne 31. julija
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


28
Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2015/1332 z dne 31. julija 2015
o izvajanju Sklepa 2011/486/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi
razmer v Afganistanu


31
Sklep Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o
omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in
razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP


34
Sklep Sveta (SZVP) 2015/1334 z dne 31. julija 2015 o
posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se
uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o
uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in
razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2015/521


61
Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2015/1335 z dne 31. julija 2015
o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Belorusiji


64
Sklep Sveta (SZVP) 2015/1336 z dne 31. julija 2015 o
spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu


66
Sklep Sveta (SZVP) 2015/1337 z dne 31. julija 2015 o
spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu


68
2015/C 253/01

Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa
Sveta 2011/486/SZVP, kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta
(EU) 2015/1332, in Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011, kakor se
izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2015/1322, o omejevalnih
ukrepih zaradi razmer v Afganistanu


1
2015/C 253/02

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in
za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU)
št. 753/2011, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU)
2015/1322 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom,
skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu


3
2015/C 253/03

Obvestilo osebam, skupinam in subjektom s seznama iz člena 2(3)
Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za
nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (glej
Prilogo k Uredbi Sveta (EU) 2015/1325)


4
2015/C 253/04

Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni
ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/1333 in Uredbi Sveta
(EU) št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji


5
2015/C 253/05

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in
za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Uredbi Sveta (EU)
št. 204/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji


6
  • L 208 (zakonodaja) – 5. avgust 2015Uredba Komisije (EU) 2015/1347 z dne 31. julija 2015 o
prepovedi ribolova na atlantski losos v vodah Unije podrazdelkov
22–31 s plovili, ki plujejo pod zastavo Švedske


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1350 z dne 3. avgusta
2015 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 461/2013 o
uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz nekaterih vrst
polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije


10
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1351 z dne 4. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


30
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1353 z dne 3. avgusta 2015
o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede vnosa za Južno
Afriko na seznamu tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je
dovoljen vnos mesnih izdelkov ter obdelanih želodcev, mehurjev in
črev v Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco
(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 5290) ( 1 )


36
  • L209 (zakonodaja) – 6. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1355 z dne 5. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 6. avgusta 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih