TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L217 do L221 iz 22. avgusta 2015
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 217 (zakonodaja) – 18. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1400 z dne 17. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


5
Sklep Komisije (EU) 2015/1402 z dne 15. julija 2015 o
stališču Evropske unije glede sklepa upravljalnih organov,
katerega podlaga je Sporazum med vlado Združenih držav Amerike in
Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje
energijske učinkovitosti pisarniške opreme
, o spremembi
specifikacij za računalnike iz Priloge C k Sporazumu ( 1 )


9
2015/C 273/01

Popravek Stališča Sveta (EU) št. 10/2015 v prvi obravnavi z
namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med
upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in
Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in
kmetijske zakonodaje
– Sprejeto v Svetu dne 15. junija
2015( UL C 239, 21.7.2015 )


1
  • L218 (zakonodaja) – 19. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1403 z dne 18. avgusta
2015 o umiku sprejetja zaveze enega proizvajalca izvoznika v
okviru Izvedbenega sklepa 2013/707/EU o potrditvi sprejetja
zaveze, ponujene v okviru protidampinškega in
protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih
modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih
delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki
so od tam poslani, za obdobje uporabe dokončnih ukrepov


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1404 z dne 18. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


14
  • L219 (zakonodaja) – 20. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1409 z dne 19. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


6
Odločba št. 1 Odbora za trgovino z blagom EU-Koreja z dne 28.
maja 2015 o sprejetju pravil upravljanja in izvajanja tarifnih
kvot
[2015/1412]


17
  • L220 (zakonodaja) – 21. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1418 z dne 20. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


18
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1409 z dne 19.
avgusta 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave ( UL L
219, 20.8.2015 )


20
  • L221 (zakonodaja) – 22. avgust 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1419 z dne 21. avgusta
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1
Sklep Sveta (EU) 2015/1420 z dne 16. marca 2015 o stališču,
ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega
sveta, ustanovljenega s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko
unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi
državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v
zvezi s sprejetjem priporočila o izvajanju pridružitvenega
načrta EU-Ukrajina


4
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne
20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države
članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med
potencialnimi viri podatkov
( UL L 334, 21.11.2014 )


7
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 24. avgusta 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih