TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L237 do L243, iz 18. septembra 2015


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 237 (zakonodaja) – 11. september 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1511 z dne 10. septembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1
  • L238 (zakonodaja) – 5. september 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1512 z dne 11. septembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1
  • L239 (zakonodaja) – 15. september 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1520 z dne 14. septembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


140
  • L240 (zakonodaja) – 16. september 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1533 z dne 15. septembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


59
  • L241 (zakonodaja) – 17. september 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1537 z dne 16. septembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


49
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/131 z dne
23. januarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz
tretjih držav
( UL L 23, 29.1.2015 )


51
  • L242 (zakonodaja) – 18. september 2015Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1538 z dne 23. junija
2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z zahtevki za uvozna dovoljenja, sprostitvijo v
prosti promet in dokazom o prečiščevanju proizvodov z oznako
KN 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov
za tržna leta 2015/2016 in 2016/2017
ter o spremembi uredb
Komisije (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 891/2009


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1550 z dne 17. septembra
2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede uvoza in prečiščevanja
proizvodov z oznako KN 1701 v sektorju sladkorja v okviru
preferencialnih sporazumov za tržni leti 2015/2016 in 2016/2017


30
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1551 z dne 17. septembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


40
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1552 z dne 17. septembra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7.
septembra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini,
določeni za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2016 v okviru
tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v
sektorju za perutninsko meso


43
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1553 z dne 17. septembra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine
v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. septembra
2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št.
1385/2007 odprte v sektorju za perutninsko meso


46
  • L243 (zakonodaja) – 18. september 2015Uredba (EU) 2015/1525 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.
septembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o
medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o
sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega
izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje


1
Popravek Uredbe (EU) št. 1007/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih
vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem
surovinske sestave tekstilnih izdelkov
ter razveljavitvi
Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 272, 18.10.2011 )


13
Popravek Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju pravic
Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi postopkov
Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev
izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja,
zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske
organizacije
( UL L 189, 27.6.2014 )


14
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 18. septembra 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih