TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L275 do L280, iz 24. oktobra 2015Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 275 (zakonodaja) – 20. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1868 z dne 19. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


22
  • L276 (zakonodaja) –
    21. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1884 z dne 20. oktobra
2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede
vnosov za Kanado in Združene države Amerike na seznamu tretjih
držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen
uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo ali njihov
tranzit skozi Unijo, v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne
influence v navedenih državah
( 1 )


28
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1887 z dne 20. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


55
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1888 z dne 20. oktobra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja in zahtevkih za
uvozne pravice
, vloženih od 1. do 7. oktobra 2015, in
določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za
podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih
kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 616/2007 odprte v sektorju za
perutnino


57
  • L 277 (zakonodaja) – 22. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1899 z dne 21. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


15
Sklep Sveta (EU) 2015/1900 z dne 5. oktobra 2015 o stališču,
ki se v imenu Evropske unije zastopa v
Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s
Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno
in Hercegovino na drugi strani, v zvezi s sklepom
Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta o sprejetju poslovnika


17
  • L 278 (zakonodaja) – 23. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1907 z dne 22. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13
Popravek informacije o podpisu Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Republiko Tunizijo
na drugi strani o okvirnem sporazumu med
Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za
sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije ( UL L 104,
23.4.2015 )


28
  • L 279 (zakonodaja) – 23. oktober 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1891 z dne 1. oktobra 2015 o sklenitvi,
v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo
na drugi strani
zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji


1
Sklep Sveta (EU) 2015/1892 z dne 18. februarja 2014 o
odobritvi sklenitve Protokola k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo
na drugi strani
zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, s
strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko
energijo


3
  • L 280 (zakonodaja) – 24. oktober 2015Informacija o podpisu Protokola k Evro-mediteranskemu
sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo
na
drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in
Romunije k Evropski uniji


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1911 z dne 23. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


16
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1912 z dne 23. oktobra
2015 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih
kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje
oktober 2015


18
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 26. oktober 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih