TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L288 do L290, iz 6. 11. 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 288 (zakonodaja) – 4. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1968 z dne 3. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1754 z
dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS)
št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni
carinski tarifi
(
UL L 285, 30.10.2015
)


16
  • C 364 (informacije in objave) – 4. november
    20152015/C 364/4

Sklep Komisije z dne 26. oktobra 2015 o sklenitvi
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo
in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter
Kosovom
na drugi strani


4
  • L289 (zakonodaja) –
    5. november 2015Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1979 z dne 28. avgusta
2015 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012
Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1980 z dne 4. novembra
2015 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z
ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (
1 )


6
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1983 z dne 4. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


16
  • L 290 (zakonodaja) – 6. november 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1988 z dne 22. oktobra 2015 o podpisu
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo
in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter
Kosovom na drugi strani, v imenu Unije


4
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1992 z dne 5. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12
Sklep Sveta (EU) 2015/1993 z dne 22. oktobra 2015 o odobritvi
sklenitve Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko
unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani
ter Kosovom na drugi strani, s strani Evropske komisije v imenu
Evropske skupnosti za atomsko energijo


14
Popravek Sklepa Sveta 2013/728/EU z dne 2. decembra 2013 o
določitvi stališča, ki ga bo zastopala Evropska unija v okviru
ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v zvezi s
podaljšanjem moratorija na carine za elektronske prenose
in moratorija na pritožbe, ki ne zadevajo kršitev ( UL
L 332, 11.12.2013
)


18
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 6. november 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih