TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L291 do L297, iz 13. 11. 2015


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
 • L 291 (zakonodaja) – 7. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1996 z dne 6. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1295/2014 z dne
4. decembra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št.
669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu
nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora
( UL
L 349, 5.12.2014
)


11
 • L 292 (zakonodaja) – 10. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2001 z dne 9. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
 • L294 (zakonodaja) –
  11. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2004 z dne 10. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


50
 • C 375 (informacije in objave) – 12. november
  2015Razlagalno obvestilo o navedbi porekla za blago z ozemelj, ki
jih Izrael zaseda od junija 1967

(Evropska unija v skladu z mednarodnim
pravom ne priznava izraelske suverenosti nad ozemlji, ki jih
Izrael zaseda od junija 1967, tj. nad Golansko planoto, Gazo in
Zahodnim bregom, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, in jih ne šteje
za del izraelskega ozemlja …)


4
 • L 297 (zakonodaja) – 13. november 2015Sklep Sveta (EU) 2015/2025 z dne 26. oktobra 2015 o sklenitvi
Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Tunizijo
na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in
Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike
Tunizije v programih Unije


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2026 z dne 12. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


3
 • C 376 (informacije in objave) – 13. november
  20152015/C 376/9

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov za uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske


13
 • C 378 (informacije in objave) – 13. november
  20152015/C 378/1

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2009/48/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti
igrač
(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov
po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 )


1
2015/C 378/2

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi
usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in
razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Objava sklicev na
evropske ocenjevalne dokumente v skladu s členom 22 Uredbe (EU)
št. 305/2011) ( 1 )


4
2015/C 378/3

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi
usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in
razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Objava naslovov in
sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)
( 1 )


6
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 13. november 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih