TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L298 do L305, iz 21. 11. 2015
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
 • L 298 (zakonodaja) – 14. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2031 z dne 13. novembra
2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1918/2006 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje s
poreklom iz Tunizije


4
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2034 z dne 13. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


12
 • L 300 (zakonodaja) – 17. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2048 z dne 16. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13
 • L301 (zakonodaja) –
  18. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2063 z dne 17. novembra
2015 o odobritvi neomejenega in dajatev prostega dostopa do
Unije za leto 2016 za nekatero blago s poreklom iz Norveške,
pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov
, ki jih zajema
Uredba (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta


10
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2064 z dne 17. novembra
2015 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah
za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku
Skupnosti v zvezi s
solarnim steklom, namenjenim
predelavi po postopku predelave pod carinskim nadzorom
(
1 )


12
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2070 z dne 17. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


45
 • C 384 (informacije in objave) – 18. november
  20152015/C 384/5

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekatere tkanine z odprto mrežno
strukturo iz steklenih vlaken – Protidampinška dajatev –
iztek veljavnosti – 10.8.2016)


5
2015/C 384/6

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekateri obročni mehanizmi za vezavo –
Tajska – Protidampinška dajatev – iztek veljavnosti –
10.8.2016)


7
 • L 302 (zakonodaja) – 19. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2076 z dne 18. novembra
2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za
sveže in zamrznjeno svinjsko meso s poreklom iz Ukrajine


51
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2077 z dne 18. novembra
2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za
jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine


57
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra
2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za
perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine


63
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra
2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za
perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine


71
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2080 z dne 18. novembra
2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede upravljanja
uvoznih tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz
Ukrajine in odprave uvozne tarifne kvote za mlečne proizvode s
poreklom iz Moldavije


77
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 z dne 18. novembra
2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za
nekatera žita s poreklom iz Ukrajine


81
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2086 z dne 18. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


97
 • C 385 (informacije in objave) – 19. november
  20152015/C 385/3

Sklep Komisije z dne 3. novembra 2015 o stališču, ki se v imenu
Evropske skupnosti za atomsko energijo zastopa v
Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s
Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno
in Hercegovino na drugi strani, v zvezi s Sklepom
Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta o sprejetju poslovnika


3
 • L 303 (zakonodaja) – 20. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2095 z dne 19. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11
 • L 305 (zakonodaja) – 21. november 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2106 z dne 20. novembra
2015 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev
tekstilnih kvot, določenih za leto 2016
v skladu z Uredbo
(EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta


35
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2107 z dne 20. novembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


45
Sklep Sveta (EU) 2015/2108 z dne 16. novembra 2015 o
stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Sveta za
trgovino s storitvami Svetovne trgovinske organizacije, in sicer
za priglasitev preferencialne obravnave, ki jo namerava Unija
dodeliti za storitve in ponudnike storitev iz najmanj razvitih
držav članic, ter za prošnjo za soglasje v zvezi s preferencialno
obravnavo, ki presega dostop do trga


47
 • C 388 (informacije in objave) – 21. november
  20152015/C 388/7

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Barijev karbonat – Ljudska republika
Kitajska – Protidampinška dajatev – iztek veljavnosti 20.
8. 2016)


16
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 23. november 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih