TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L323 do L332, iz 18. 12. 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
 • L 323 (zakonodaja) – 9. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2287 z dne 8. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


6
 • L 324 (zakonodaja) – 10. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2297 z dne 9. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


11
 • L 326 (zakonodaja) – 11. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2308 z dne 10. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


54
Sklep Sveta (SZVP) 2015/2309 z dne 10. decembra 2015 o
spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja


56
 • C 411 (informacije in objave) – 11. december
  20152015/C 411/4

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih žic iz nerjavnega
jekla s poreklom iz Indije


4
 • L 328 (zakonodaja) – 12. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2315 z dne 8. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(t. i. „fotonapetostna razdelilna
omarica“ – 8544 42 90)


50
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2316 z dne 8. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(t. i. „elektronski hranilnik“
– 8470 90 00)


52
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2317 z dne 8. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Gospodinjski šivalni stroj z
rokavnikom, z vgrajenim električnim motorjem z izhodno močjo 70
vatov … – 8452 10 11)


55
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2318 z dne 8. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(t. i. „rokav za pametni telefon“
– 4202 92 98)


57
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2319 z dne 8. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(t. i. „adapter“ ali
„usmernik“ – 8504 40 82)


60
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2320 z dne 8. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek je izdelan iz svetleče prozorne
tkanine (100 % poliester)- Izdelek ima bistvene značilnosti
končane zavese s tarifno številko 6303)


62
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2321 z dne 8. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(t. i. „kaseta verižnika za pesto
z račno“ – 8714 93 00)


65
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2327 z dne 11. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


110
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2328 z dne 11. decembra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 20.
novembra 2015 do 30. novembra 2015, in določitvi količin, ki se
bodo dodale količini, določeni za podobdobje od 1. julija 2016 do
31. decembra 2016 v okviru tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št.
2535/2001 odprte v sektorju za mleko in mlečne proizvode


112
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2329 z dne 11. decembra
2015 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin,
vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz
Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi
strani ter v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz
Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ni
primerna za uvoz banan s poreklom iz Peruja oziroma Gvatemale za
leto 2015


116
 • L 329 (zakonodaja) – 15. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2335 z dne 14. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


14
 • C 415 (inforamcije in objave) – 15. december
  20152015/C 415/10 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka
izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s poreklom iz Indije


25
2015/C 415/11 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih
sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Indije


33
 • L 330 (zakonodaja) – 16. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2345 z dne 15. decembra
2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z
ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ( 1
)


29
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2346 z dne 15. decembra
2015 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim
ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1008/2011,
kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št.
372/2013 o uvozu ročnih vozičkov za premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
pri uvozu nekoliko spremenjenih ročnih vozičkov za premeščanje
palet s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
ter uvedbi
registracije takšnega uvoza


43
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2347 z dne 15. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


49
 • L 331 (zakonodaja) – 17. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2351 z dne 14. decembra
2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Komplet vrtnarskega orodja v plastični
embalaži. Če eden ali več izdelkov v „kompletu“ ni
pripravljen tako, da zadovoljuje isto določeno potrebo ali izvaja
isto določeno dejavnost, je treba vsak izdelek uvrstiti posebej)


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2353 z dne 16. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2362 z dne 15. decembra
2015 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve
na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske
v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 (notificirano pod
dokumentarno številko C(2015) 9049)


30
 • C 421 (informacije in objave) – 17. december
  20152015/C 421/8 – Obvestilo o začetku protidampinškega
postopka v zvezi z uvozom nekaterih manganovih oksidov s poreklom
iz Brazilije, Gruzije, Indije in Mehike


13
 • L 332 (zakonodaja) – 18. december 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2379 z dne 16. decembra
2015 o odstopanju od uredb (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006,
(ES) št. 1067/2008, Izvedbene uredbe (EU) 2015/2081, Uredbe (ES)
št. 1964/2006 in Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012 ter Uredbe
(ES) št. 1918/2006 glede datumov za vložitev zahtevkov in
izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2016 v okviru tarifnih kvot za
žita, riž in oljčno olje
, ter o odstopanju od Uredbe (ES) št.
951/2006 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2016
v sektorjih izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze


46
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2384 z dne 17. decembra
2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske in zaključku postopka za uvoz nekaterih aluminijastih
folij s poreklom iz Brazilije
po pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009


63
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2385 z dne 17. decembra
2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem
pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih
aluminijastih folij s poreklom iz Ruske federacije


91
Uredba Komisije (EU) 2015/2386 z dne 17. decembra 2015 o
obvezni registraciji uvoza armaturnih palic iz jekla z visoko
odpornostjo proti utrujenosti s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske


111
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2387 z dne 17. decembra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


114
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2388 z dne 17. decembra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7.
decembra 2015, in določitvi količin, ki se bodo dodale količini,
določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru
tarifnih kvot
, ki so z Uredbo (ES) št. 533/2007 odprte v
sektorju za perutninsko meso


116
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2389 z dne 17. decembra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se uporabi za količine
v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7.
decembra 2015, in o določitvi količin, ki se dodajo količini,
določeni za podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru
tarifnih kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 1385/2007 odprte v
sektorju za perutninsko meso


119
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2390 z dne 17. decembra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja
, vloženih od 1. do
7. decembra 2015 v okviru tarifnih kvot, ki so z Izvedbeno uredbo
(EU) 2015/2078 odprte za perutninsko meso s poreklom iz
Ukrajine


122
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2391 z dne 17. decembra
2015 o določitvi količin, ki se bodo dodale količini, določeni za
podobdobje od 1. aprila do 30. junija 2016 v okviru tarifnih
kvot, ki so z Uredbo (ES) št. 539/2007 odprte v sektorju za jajca
in jajčni albumin


124
 • C 425 (informacije in objave) – 18. december
  20152015/C 425/14

Obvestilo o prenehanju veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št.
1340/2008 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko
skupnostjo in Republiko Kazahstan


21
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 18. december 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih