TRINET

Pregled carinskih novosti iz UL EU, št. L281 in L282 iz 28. oktobra 2015


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 281 (zakonodaja) – 27. oktober 2015Uredba Sveta (EU) 2015/1919 z dne 26. oktobra 2015 o
spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih
ukrepih proti Zimbabveju


1
Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1920 z dne 26. oktobra 2015
o izvajanju Uredbe (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih
glede na razmere v Jemnu


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1921 z dne 26. oktobra
2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih
omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju


5
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1922 z dne 26. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7
Sklep Sveta (SZVP) 2015/1923 z dne 26. oktobra 2015 o
spremembi Sklepa 2010/638/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Republiki Gvineji


9
Sklep Sveta (SZVP) 2015/1924 z dne 26. oktobra 2015 o
spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Zimbabveju


10
Sklep Sveta (SZVP) 2015/1925 z dne 26. oktobra 2015 o
spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije


12
Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2015/1927 z dne 26. oktobra 2015
o izvajanju Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede
na razmere v Jemnu


14
Izvedbeni sklep Komisije
(EU) 2015/1928 z dne 23. oktobra 2015 o
ustavitvi
protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih
aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


16
  • C355 (informacije in
    objave) – 27. oktober 20152015/C 355/2

Obvestilo v vednost osebam, za katere veljajo ukrepi, določeni v
Sklepu Sveta 2010/638/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom
Sveta (SZVP) 2015/1923, in Uredbi Sveta (EU) št. 1284/2009 o
omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji


2
2015/C 355/4

Sklep Komisije z dne 26. oktobra 2015 o priznanju Ministrstva za
okolje Vlade Nunavuta v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe
Komisije (EU) 2015/1850 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev


4
2015/C 355/5

Sklep Komisije z dne 26. oktobra 2015 o priznanju grenlandskega
Ministrstva za ribištvo, lov in kmetijstvo (APNN) v skladu s
členom 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1850 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1007/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev


6
2015/C 355/6

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov za uvoz nekaterih aluminijastih koles s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske


8
2015/C 355/7

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških
ukrepov za uvoz natrijevega glukonata s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske


18
  • L 282 (zakonodaja) – 28. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1932 z dne 26. oktobra
2015 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v
okviru tarifnih kvot
, ki so z Uredbo Komisije (ES) št.
1918/2006 odprte za oljčno olje s poreklom iz Tunizije, do
konca kvotnega leta 2015


10
Uredba Komisije (EU) 2015/1933 z dne 27. oktobra 2015 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti
policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih,
bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in
posušenih začimbah
(1)


11
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1934 z dne 27. oktobra
2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
nekaterega železnega ali jeklenega pribora (fitingov) za cevi s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009


14
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1935 z dne 27. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


32
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 28. oktober 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih