TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L016 do L019 / 2023

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 016 (zakonodaja) – 18. januar 2023

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/119 z dne 9. novembra 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/692 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu ( 1 )

5

  • L 017 (zakonodaja) –19. januar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/131 z dne 18. januarja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1259 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske ter uvedbi nadzora nad uvozom litega pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

84

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/132 z dne 18. januarja 2023 o zaščitnih ukrepih v zvezi z uvozom indijskega riža s poreklom iz Kambodže po ponovnem začetku preiskave za izvršitev sodbe Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2022 v zadevi T-246/19 v zvezi z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/67

88

  • L 018 (zakonodaja) –19. januar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/111 z dne 18. januarja 2023 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/112 z dne 18. januarja 2023 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih aluminijastih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske na podlagi pregleda zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

66

  • C 018 (informacije in objave) –19. januar 2023

2023/C 18/05 – Obvestilo o ponovnem začetku preiskave za uvedbo zaščitnih ukrepov na podlagi sodbe Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2022 v zadevi T-246/19 v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/67 o uvedbi zaščitnih ukrepov v zvezi z uvozom indijskega riža s poreklom iz Kambodže in Mjanmara

8

  • L 019 (zakonodaja) –20. januar 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/139 z dne 18. januarja 2023 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

76

Sklep Sveta (EU) 2023/142 z dne 17. januarja 2023 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino in trajnostni razvoj, ustanovljenem s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, o sestavi seznama posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni delovati kot strokovnjaki, in sprejetju poslovnika skupine strokovnjakov

134

Sklep št. 1/2022 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 21. decembra 2022 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga ter Sklepa št. 2/2019 Odbora [2023/143]

144

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 20. januar 2023
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih