TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L018 do L019 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

 

  • L 18 (zakonodaja) – 21. januar 2019

Sklep št. 1/2018 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta z dne 4. decembra 2018 v zvezi s prehodom na drugo fazo pridružitve med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi na podlagi člena 5(3) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma [2019/83]

51

  • L 018I (zakonodaja) – 21. januar 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/84 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/85 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

4

Sklep Sveta (SZVP) 2019/86 z dne 21. januarja 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/1544 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

10

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2019/87 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

13

  • C 24 (informacije in objave) – 21. januar 2019

2019/C 24/05 – Sklepi Sveta o carinskem akcijskem načrtu EU za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine za obdobje 2018–2022

3

2019/C 24/06 – Sklepi Sveta o drugem poročilu o napredku pri izvajanju strategije in akcijskega načrta EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju

13

  • C 25 (informacije in objave) – 21. januar 2019

2019/C 25/47 – Zadeva T-487/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – CHEMK in KF/Komisija (Damping – Uvoz fero-silicija s poreklom iz Rusije – Dokončna protidampinška dajatev – Pregled zaradi izteka ukrepa – Določitev izvozne cene – Enoten gospodarski subjekt – Vpliv protidampinške dajatve na cene nadaljnje prodaje v Uniji – Uporaba drugačne metodologije od tiste, ki je bila uporabljena v prvotni preiskavi – Nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode – Člen 2(9), člen 3 ter člen 11(9) in (10) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (postali člen 2(9), člen 3 ter člen 11(9) in (10) Uredbe Sveta (EU) 2016/1036))

37

2019/C 25/48 – Zadeva T-113/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – RFA International/Komisija (Damping – Uvoz fero-silicija s poreklom iz Rusije – Zavrnitev prošenj za vračilo plačanih protidampinških dajatev – Določitev normalne vrednosti in izvozne cene – Enoten gospodarski subjekt – Vpliv protidampinške dajatve na cene nadaljnje prodaje v Uniji – Uporaba drugačne metodologije od tiste, ki je bila uporabljena v prvotni preiskavi – Člen 2(9) ter člen 11(9) in (10) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (postala člen 2(9) ter člen 11(9) in (10) Uredbe (EU) 2016/1036) – Člen 18.3.1 protidampinškega sporazuma STO)

38

  • L 19 (zakonodaja) – 22. januar 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/92 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/93 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

3

Sklep Sveta (SZVP) 2019/95 z dne 21. januarja 2019 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

7

Sklep Sveta (SZVP) 2019/96 z dne 21. januarja 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

9

Sklep Sveta (SZVP) 2019/97 z dne 21. januarja 2019 v podporo Konvenciji o biološkem in toksičnem orožju v okviru strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

11

  • C 27 (informacije in objave) – 22. januar 2019

2019/C 27/01 – Obvestilo osebam in subjektu, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/86, in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/84 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

1

2019/C 27/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544 in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

2

2019/C 27/03 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2013/255/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

3

2019/C 27/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2013/255/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

4

2019/C 27/05 – Obvestilo v vednost nekaterim osebam in subjektu, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/235/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

5

2019/C 27/06 – Obvestilo za osebo, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/101/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

6

2019/C 27/08 – Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(16) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

8

Ljubljana, 23. januar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih