TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L020 do L022 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 20 (zakonodaja) – 23. januar 2019
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/99 z dne 22. januarja 2019 o zaključku ponovne preiskave za ugotavljanje absorpcije v zvezi z uvozom cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije brez spremembe veljavnih ukrepov

3

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/100 z dne 22. januarja 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 615) ( 1 )

8

Sklep št. 1/2018 Pododbora za carino EU-Ukrajina z dne 21. novembra 2018 o nadomestitvi Protokola I k Sporazumu o pridružitvi EU-Ukrajina o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2019/101]

40

  • L 21 (zakonodaja) – 24. januar 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/102 z dne 25. junija 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, ter začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

3

Sklep Sveta (EU) 2019/104 z dne 22. maja 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem svetu EU-Mehika, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi, v zvezi s spremembo sklepov št. 2/2000 in št. 2/2001 Skupnega sveta zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

23

Sklep Sveta (EU) 2019/105 z dne 20. decembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani, o podaljšanju akcijskega načrta EU-Izrael

64

Priporočilo št. 1/2018 pridružitvenega sveta EU-Izrael z dne 27. decembra 2018 o odobritvi podaljšanja akcijskega načrta EU-Izrael [2019/106]

66

  • L 22 (zakonodaja) – 24. januar 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/88 z dne 18. januarja 2019 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih ( 1 )

1

Uredba Komisije (EU) 2019/89 z dne 18. januarja 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol in penkonazol v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

13

Uredba Komisije (EU) 2019/90 z dne 18. januarja 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bromukonazol, karboksin, fenbutatin oksid, fenpirazamin in piridaben v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

52

Uredba Komisije (EU) 2019/91 z dne 18. januarja 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za buprofezin, diflubenzuron, etoksisulfuron, ioksinil, molinat, pikoksistrobin in tepraloksidim v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

74

  • C 30 (informacije in objave) – 24. januar 2019

2019/C 30/03 – Menjalni tečaji eura

(Tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec februar 2019)

2

2019/C 30/04 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

3

2019/C 30/05 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

4

2019/C 30/06 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

5

Ljubljana, 24. januar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih