TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L025 do L026 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 25 (zakonodaja) – 29. januar 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/131 z dne 15. oktobra 2018 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko federacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

3

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/132 z dne 28. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

12

Sklep Sveta (SZVP) 2019/135 z dne 28. januarja 2019 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

23

Sklep Sveta (EU) 2019/136 z dne 28. januarja 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v delovni skupini za vino, ustanovljeni s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, glede obrazcev, ki se uporabljajo za potrdila za uvoz vinskih proizvodov s poreklom iz Japonske v Evropsko unijo, in postopkov v zvezi s samopotrjevanjem

25

  • C 36 (informacije in objave) – 29. januar 2019

2019/C 36/03 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/72/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/135, in Uredbi Sveta (EU) št. 101/2011, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/132, o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

2

2019/C 36/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/72/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/135, in Uredbi Sveta (EU) št. 101/2011, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/132, o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

3

  • C 37 (informacije in objave) – 30. januar 2019

2019/C 37/01 CON/2018/55 – Mnenje Evropske centralne banke z dne 7. decembra 2018 o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (CON/2018/55)

1

2019/C 37/03 – Seznam odobrenih objektov v državah članicah za obdelavo živil in živilskih sestavin z ionizirajočim sevanjem (v skladu s členom 7(4) Direktive 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem) (To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v UL C 405, 4.11.2016, str. 6 )

6

  • L 26 (zakonodaja) – 30. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/138 z dne 29. januarja 2019 o spremembi uredb (ES) št. 1356/2004, (ES) št. 1464/2004, (ES) št. 786/2007, (ES) št. 971/2008, (EU) št. 1118/2010, (EU) št. 169/2011, izvedbenih uredb (EU) št. 888/2011 in (EU) št. 667/2013 v zvezi z imenom imetnika dovoljenja za krmne dodatke ( 1 )

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/142 z dne 29. januarja 2019 o potrditvi sistema „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

10

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 30. januar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih