TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L040 do L042 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 40 (zakonodaja) – 12. februar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/244 z dne 11. februarja 2019 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/245 z dne 11. februarja 2019 o sprejetju zavez, ponujenih po uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine

71

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/246 z dne 11. februarja 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1107) ( 1 )

78

  • C 55 (informacije in objave) – 12. februar 2019

2019/C 55/07 – Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. februarja 2019 o začetku postopka začasnega preklica tarifnih preferencialov, zagotovljenih Kraljevini Kambodža na podlagi člena 19 Uredbe (EU) št. 978/2012

11

  • L 42 (zakonodaja) – 13. februar 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/248 z dne 13. novembra 2018 o popravku Uredbe (EU) št. 63/2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo odstopanja od cilja za specifične emisije CO2 v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/249 z dne 12. februarja 2019 o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje 2020–2022

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 ( 1 )

9

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/251 z dne 12. februarja 2019 o dokončnih protidampinških dajatvah, ki veljajo za uvoz družbe Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2272 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

25

 

 

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 13 februar 2019

 

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih