TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L043 do L045 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 43 (zakonodaja) – 14. februar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov

15

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/257 z dne 13. februarja 2019 o dvestoštiriindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

34

Sklep št. 1/2019 Skupnega odbora EU-Švica z dne 29. januarja 2019 o spremembi tabel III in IV Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, kakor je bil spremenjen [2019/258]

36

  • C 58 (informacije in objave) – 14. februar 2019

2019/C 58/10 – Seznam pristanišč v državah članicah EU, kjer sta dovoljena iztovarjanje in pretovarjanje ribiških proizvodov, pristaniške storitve pa so dostopne ribiškim plovilom tretjih držav v skladu s členom 5(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008

8

2019/C 58/11 – Obvestilo o veljavnih protidampinških ukrepih v zvezi z uvozom natrijevega ciklamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indonezije v Unijo: sprememba naslova družbe, za katero velja individualna stopnja dajatve

12

  • L 44 (zakonodaja) – 15. februar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/260 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 glede obsega tradicionalnih trgovinskih tokov med nekaterimi najbolj oddaljenimi regijami Unije in Združenim kraljestvom

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/261 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/140 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter zaključku preiskave o uvozu nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/262 z dne 14. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 430/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske, ter o zaključku postopka glede Indonezije

6

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/266 z dne 14. februarja 2019 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz solarnega stekla s poreklom iz Malezije

31

  • L 45 (zakonodaja) – 15. februar 2019

Pravilnik št. 83 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji vozil v zvezi z emisijami onesnaževal glede na zahteve za gorivo [2019/253]

1

  • C 60 (informacije in objave) – 15. februar 2019

2019/C 60/07 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz jeklenih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

19

  • C 62 (informacije in objave) – 15. februar 2019

2019/C 62/07 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (COM(2018) 442 final – 2018/0232 (COD))

45

2019/C 62/11 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (COM(2018) 474 final – 2018/0258 (COD))

67

2019/C 62/17 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (COM(2018) 334 final – 2018/0173 (CNS)) – Predlog direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (COM(2018) 346 final – 2018/0176 (CNS)) – Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (prenovitev) (COM(2018) 341 final – 2018/0187 (COD)) – Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence (COM(2018) 349 final – 2018/0181 (CNS))

108

2019/C 62/53 – Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (COM(2018) 461 final)

311

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 15 februar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih