TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L046 do L047I / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • C 066I (informacije in objave) – 19. februar 2019

2019/C 66 I/01 – Sporazum o izstopu združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

1

2019/C 66 I/02 – Politična izjava o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom

185

  • L 46 (zakonodaja) – 18. februar 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/267 z dne 12. februarja 2019 o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji

1

Sporazum o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji

3

Uredba Komisije (EU) 2019/268 z dne 15. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 200/2010, (EU) št. 517/2011, (EU) št. 200/2012 in (EU) št. 1190/2012 glede nekaterih metod za testiranje in vzorčenje na salmonelo pri perutnini ( 1 )

11

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693 z dne 20. septembra 2016 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njimi, in razveljavitvi Skupnega stališča 2002/402/SZVP ( UL L 255, 21.9.2016 )

18

  • L 46I (zakonodaja) – 18. februar 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/270 z dne 18. februarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2016/1686 o dodatnih omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al-Kaidi ter fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so z njima povezani

1

Sklep Sveta (SZVP) 2019/271 z dne 18. februarja 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/1693 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al-Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

3

  • L 47 (zakonodaja) – 19. februar 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/278 z dne 18. februarja 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/279 z dne 18. februarja 2019 o izvajanju člena 11(4) Uredbe (EU) št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/283 z dne 18. februarja 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

36

Sklep Sveta (SZVP) 2019/284 z dne 18. februarja 2019 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

38

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2019/285 z dne 18. februarja 2019 o izvajanju Sklepa 2011/486/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

42

  • L 047I (zakonodaja) – 19. februar 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/274 z dne 11. januarja 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

1

  • C 66 (informacije in objave) – 19. februar 2019

2019/C 66/02 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/271, in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/270 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

2

2019/C 66/03 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693 in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

3

2019/C 66/04 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/101/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/284, in Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2019/278, o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

4

2019/C 66/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/101/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

5

2019/C 66/06 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/255/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

6

2019/C 66/07 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/486/SZVP, kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SVZP) 2019/285, in Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/279 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

7

2019/C 66/08 – Obvestilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki in za katerega se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/486/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

9

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 19 februar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih