TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L048 do L050 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 48 (zakonodaja) – 20. februar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (1)

6

Sklep Sveta (EU) 2019/292 z dne 12. februarja 2019 o pooblastilu za posredovanje tajnih podatkov EU tretjim državam in mednarodnim organizacijam

20

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/294 z dne 18. februarja 2019 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, odobrenih za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 1059) (1)

41

  • L 49 (zakonodaja) – 20. februar 2019

Pravilnik št. 58 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotni predpisi za homologacijo:

1

Pravilnik št. 123 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji prilagodljivih sistemov sprednje osvetlitve (AFS) za motorna vozila [2019/273]

24

  • L 50 (zakonodaja) – 21. februar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/297 z dne 20. februarja 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz semiš usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/298 z dne 20. februarja 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosov za Belorusijo, Bosno in Hercegovino ter Japonsko na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo (1)

20

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/300 z dne 19. februarja 2019 o določitvi splošnega načrta za obvladovanje kriznih razmer na področju varnosti živil in krme (1)

55

  • C 68 (informacije in objave) – 21. februar 2019

2019/C 68/04 – Menjalni tečaji eura

(Menjalni tečaj eura iz 20. februarja 2019 velja kot tečajna lista za pretvorbo valute za namene carinskega vrednotenja za mesec marec 2019)

3

2019/C 68/05 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) (1)

4

2019/C 68/06 – ZdravilaSeznam dovoljenj za promet, ki so jih izdale države EGP-EFTE za prvo polovico leta 2018

5

2019/C 68/08 – Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

Elektrolitski manganovi dioksidi (tj. manganovi dioksidi, proizvedeni z elektrolizo), ki po elektrolizi niso toplotno obdelani, trenutno uvrščeni pod oznako KN ex 2820 10 00 (oznaka TARIC 2820100010 ) – Dokončna protidampinška dajatev – 1. marec 2019

28

2019/C 68/09 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta

29

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 21 februar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih