TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L060 do L062 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 60 (zakonodaja) – 28. februar 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/334 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede rokov za vložitev vstopnih skupnih deklaracij in predodhodnih deklaracij pri prevozu po morju iz Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kanalskih otokov in otoka Man ter na ta območja

1

Uredba Komisije (EU) 2019/335 z dne 27. februarja 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede registracije žgane pijačeTequila“ kot geografske označbe

3

Sklep Skupnega odbora EGP št. 18/2019 z dne 8. februarja 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2019/341]

31

Sklep Skupnega odbora EGP št. 21/2019 z dne 8. februarja 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2019/342]

34

Popravek uredbe Komisije (EU) 2018/1497 z dne 8. oktobra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorije živil 17 in uporabe aditivov za živila v prehranskih dopolnilih ( UL L 253, 9.10.2018 )

35

  • L 61 (zakonodaja) – 28. februar 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/319 z dne 6. februarja 2019 o spremembi Priloge IX k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 ter Priloge XV k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 glede veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami ( 1 )

1

  • C 75 (informacije in objave) – 28. februar 2019

2019/C 75/04 – Sheme elektronske identifikacije, priglašene v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu

3

  • L 62 (zakonodaja) – 1. marec 2019

Sklep št. 3/JP/2018 z dne 25. januarja 2019 Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Japonsko, glede registracije organov za ugotavljanje skladnosti v okviru sektorske priloge o telekomunikacijski terminalski in radijski opremi [2019/347]

16

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 1 marec 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih