TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L108 do L111 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 108 (zakonodaja) – 23. april 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/620 z dne 17. aprila 2019 o odobritvi začasnega odstopanja od pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 Zelenortskim otokom za pripravljene ali konzervirane filete skuše in pripravljene ali konzervirane filete fregatnega trupca ali trupca

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/622 z dne 17. aprila 2019 o dvestodevetindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

29

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/623 z dne 16. aprila 2019 o podaljšanju ukrepa, ki ga je sprejela belgijska zvezna javna služba za zdravje, varnost prehranske verige in okolje, da se omogoči dostopnost na trgu in uporaba biocidnega proizvoda Phostoxin v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2828)

31

  • C 142 (informacije in objave) – 23. april 2019

2019/C 142/01 – Priporočilo Sveta z dne 9. aprila 2019 o ciljih glede varnosti in nezavezujočih funkcionalnih zahtevah za potniške ladje, krajše od 24 metrov

1

  • L 109 (zakonodaja) – 24. april 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/634 z dne 9. aprila 2019 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/637 z dne 23. aprila 2019 o odobritvi holekalciferola kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 14. vrste proizvodov ( 1 )

13

Sklep Sveta (EU) 2019/638 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na štirinajstem zasedanju Konference pogodbenic glede določenih sprememb prilog II, VIII in IX k Baselski konvenciji o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja

19

  • C 143 (informacije in objave) – 24. april 2019

2019/C 143/05 – Obvestilo podjetjem, ki nameravajo leta 2020 v Evropsko unijo uvažati ali iz nje izvažati nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in podjetjem, ki nameravajo v letu 2020 te snovi proizvajati ali uvažati za laboratorijsko in analitsko uporabo bistvenega pomena

4

  • L 110 (zakonodaja) – 25. april 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/643 z dne 15. aprila 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8302 42 00 kot drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo … )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/644 z dne 15. aprila 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… aparat je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8479 89 97 kot drugi stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu … )

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/645 z dne 15. aprila 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6307 90 98 kot drug gotov tekstilni izdelek.)

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/646 z dne 15. aprila 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8431 49 20 kot drugi deli, primerni za uporabo samo ali zlasti s stroji iz tarifnih številk 8425 do 8430 , iz litega železa ali litega jekla.)

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/647 z dne 15. aprila 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… aparat je opremljen z USB povezavo, kar pomeni, da uporablja polprevodniški medij. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8519 81 45 kot „drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki uporabljajo polprevodniški medij“…)

13

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/648 z dne 15. aprila 2019 o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 113/2014 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 113/2014 (2) aparat, ki je oblikovan za zajetje zaporedja slik in vsebuje notranji pomnilnik, ki lahko začasno shrani te slike (t. i. „visokohitrostna kamera“), uvrstila pod oznako KN 8525 80 19 kot druge televizijske kamere. Sodišče je v sodbi v zadevi C-372/17 (3) odločilo, da je Izvedbena uredba (EU) št. 113/2014 neveljavna. …)

16

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/653 z dne 24. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 847/2006 glede tarifnih kvot Unije za določene pripravljene ali konzervirane ribe

34

  • L 110I (zakonodaja) – 25. april 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/642 z dne 13. aprila 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2019/274 o podpisu v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

1

  • L 111 (zakonodaja) – 25. april 2019

Uredba (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije

54

Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi

59

  • C 144 I (informacije in objave) – 25. april 2019

2019/C 144 I/01 – Sporazum o izstopu združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

1

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 26. april 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih