TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L128 do L132 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 128 (zakonodaja) – 2. maj 2022

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/690 z dne 26. aprila 2022 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 glede ukrepov v nujnih primerih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 2794) ( 1 )

3

  • L 130 (zakonodaja) – 4. maj 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/697 z dne 10. februarja 2022 o popravku poljske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 139/2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/698 z dne 3. maja 2022 o obnovitvi odobritve aktivne snovi bifenazat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

3

  • C 180 (informacije in objave) – 3. maj 2022

2022/C 180/04 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za uvoz nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja s poreklom iz Republike Koreje

4

  • L131 (zakonodaja) – 5. maj 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/700 z dne 4. maja 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1295/2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav

1

  • L132 (zakonodaja) – 6. maj 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/704 z dne 5. maja 2022 o spremembi in popravku nekaterih prilog k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

10

Sklep št. 1/2022 partnerskega sveta, ustanovljenega s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani z dne 5. maja 2022 v zvezi s sprejetjem operativnih smernic za vodenje foruma civilne družbe [2022/707]

107

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 9. maj 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih