TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L133 do L135 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 133 (zakonodaja) – 10. maj 2022

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/714 z dne 5. maja 2022 o odobritvi odstopanja, s katerim se Belgiji, Bolgariji, Cipru, Litvi, Nizozemski in Finski dovoli uporaba sredstev za izmenjavo in shranjevanje informacij za sistem nadzora uvoza 2, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, v zvezi z blagom v poštnih pošiljkah (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 2760) ( 1 )

28

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/715 z dne 5. maja 2022 o odobritvi odstopanja, s katerim se Madžarski dovoli uporaba sredstev za izmenjavo in shranjevanje informacij za sistem nadzora uvoza 2, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, v zvezi z blagom v poštnih pošiljkah (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 2765) ( 1 )

31

  • C 192 (informacije in objave) – 11. maj 2022

Popravek Povzetka sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) (2022/C 131/05) ( UL C 131, 24.3.2022 )

1

2022/C 193/03 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz določenih brezšivnih cevi iz železa (razen iz litega železa) ali jekla (razen iz nerjavnega jekla) s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

5

  • C 193 (informacije in objave) – 12. maj 2022

2022/C 193/01 – Obvestilo v skladu s členom 34(7)(a)(iii) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede odločb carinskih organov držav članic v zvezi z zavezujočimi informacijami, ki se nanašajo na uvrščanje blaga v carinsko nomenklaturo

1

  • L134 (zakonodaja) – 11. maj 2022

Uredba Komisije (EU) 2022/720 z dne 10. maja 2022 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj ( 1 )

4

  • L135 (zakonodaja) – 12. maj 2022

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/729 z dne 11. maja 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1195 glede harmoniziranih standardov za sisteme vodenja kakovosti in za uporabo obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih

31

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 12. maj 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih