TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L136 do L140 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 136 (zakonodaja) – 10. maj 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/731 z dne 12. maja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1266 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike in Izvedbene uredbe (EU) 2021/1267 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/733 z dne 12. maja 2022 o popravku nekaterih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) 2021/983 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz konverterske aluminijaste folije s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Izvedbene uredbe (EU) 2021/2170 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz konverterske aluminijaste folije s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

102

  • C 195 (informacije in objave) – 13. maj 2022

2022/C 195/05 – Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije

11

2022/C 195/06 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

23

2022/C 195/07 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz sodčkov za ponovno polnjenje iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

 

24

  • L 137 (zakonodaja) – 16. maj 2022

zvedbena uredba Komisije (EU) 2022/739 z dne 13. maja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 glede sistema upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz perutnine in tarifne kvote za izvoz mleka v prahu v Dominikansko republiko

 

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/742 z dne 13. maja 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

 

25

  • C197 inforamcije in objave) – 16. maj 2022

2022/C 197/04 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekatere vrste jekla, odporne proti koroziji / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 9.2.2023)

 

4

  • L138 (zakonodaja) – 17. maj 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/748 z dne 16. maja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

 

1

Sklep upravnega odbora št. 28/2022 z dne 4. aprila 2022 o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Evropske agencije za mejno in obalno stražo

 

45

  • C199 inforamcije in objave) – 17. maj 2022

2022/C 199/03 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/740, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2022/755, in Uredbe Sveta (EU) 2015/735, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/748 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

 

3

  • C201 (inforamcije in objave) – 18. maj 2022

2022/C 201/06 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

 

82

  • L140 (zakonodaja) – 19. maj 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/781 z dne 16. maja 2022 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

 

1

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu ( UL L 461, 27.12.2021 )

 

61

  • C202 (inforamcije in objave) – 18. maj 2022

2022/C 202/01 – Obvestilo Komisije o uporabi prehodnih pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami uporabnicami v panevro-mediteranskem območju (v nadaljnjem besedilu: PEM)

 

1

  • C205 (inforamcije in objave) – 20. maj 2022

2022/C 205/13 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2021 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralsko zvezo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (06102/2021 – C9-0376/2021 – 2021/0029(NLE))

 

157

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 20. maj 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih