TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L138 do L144 / 2023

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 66

  • L 138 (zakonodaja) –25. maj 2023

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/996 z dne 23. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama blaga z dvojno rabo

1

  • L 139 (zakonodaja) –26. maj 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1031 z dne 24. maja 2023 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

31

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1033 z dne 25. maja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1080 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Izvedbene uredbe (EU) 2020/1081 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

44

  • L 141 (zakonodaja) –31. maj 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1050 z dne 30. maja 2023 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz armaturnih palic s poreklom iz Republike Belorusije po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

16

  • L 142 (zakonodaja) –1. junij 2023

Sklep Sveta (EU) 2023/1056 z dne 25. maja 2023 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Sporazum med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1057 z dne 26. maja 2023 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1058 z dne 30. maja 2023 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

15

  • L 144 (zakonodaja) –5. junij 2023

Uredba (EU) 2023/1077 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 5. junij 2023
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih