TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L147 do L151 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 147 (zakonodaja) – 30. maj 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/829 z dne 25. maja 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 31/96 glede ustanov, upravičenih do oprostitve plačila trošarine

28

  • C 211 (informacije in objave) – 30. maj 2022

2022/C 211/07 – Obvestilo Komisije v skladu s členom 4(17) Protokola 1 Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani – Seznam materialov, izključenih iz kumulacije med Evropsko unijo in določenimi afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter čezmorskimi državami in ozemlji Evropske unije, kot je določena v členu 4(3) Protokola 1 k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-SADC

8

  • C 211 (informacije in objave) – 30. maj 2022

2022/C 213/13 – Zadeva C-489/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – UB / Kauno teritorinė muitinė (Predhodno odločanje – Carinski zakonik Unije – Ugasnitev carinskega dolga – Blago, ki je bilo nezakonito vneseno na carinsko območje Unije – Zaseg in odvzem – Direktiva 2008/118/ES – Trošarine – Direktiva 2006/112/ES – Davek na dodano vrednost – Obdavčljivi dogodek – Obveznost obračuna)

12

2022/C 213/17 – Zadeva C-668/20: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 7. aprila 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Y GmbH / Hauptzollamt (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Uvrstitev blaga – Tarifne številke 1302, 3301 in 3302 – Ekstrahirana vanilijeva oljna smola – Trošarine – Direktiva 92/83/EGS – Oprostitve – Člen 27(1)(e) – Pojem „aroma“ – Direktiva 92/12/EGS – Odbor Evropske komisije za trošarine – Pristojnosti)

14

  • L 148 (zakonodaja) – 31. maj 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/840 z dne 30. maja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/845 z dne 30. maja 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

26

Sklep Sveta (SZVP) 2022/848 z dne 30. maja 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2020/1464 o spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja

50

Sklep Sveta (SZVP) 2022/849 z dne 30. maja 2022 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

52

  • L 150 (zakonodaja) – 1. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/853 z dne 31. maja 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 in Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede plodov Momordica charantia L. s poreklom iz Hondurasa, Mehike, Šrilanke in Tajske

62

  • C 217 (informacije in objave) – 1. junij 2022

2022/C 217/04 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz volframovega karbida, taljenega volframovega karbida in volframovega karbida z dodatkom kovinskega prahu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

17

  • L 151 (zakonodaja) – 2. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/859 z dne 24. maja 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

34

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 2. junij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih