TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L179 do L184 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 179 (zakonodaja) – 6. julij 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1158 z dne 27. junija 2022 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o cestnem prevozu blaga

1

Sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino o cestnem prevozu blaga

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1162 z dne 5. julija 2022 o obvezni registraciji uvoza električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po ponovnem začetku preiskav za izvršbo sodb z dne 27. aprila 2022 v zadevah T-242/19 in T-243/19 v zvezi z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/73 in Izvedbeno uredbo (EU) 2019/72

38

  • C 260 (informacije in objave) – 6. julij 2022

2022/C 260/04 – Obvestilo o ponovnem začetku protidampinške in protisubvencijske preiskave v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/73 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/72 o uvedbi ukrepov za uvoz električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po sodbi z dne 27. aprila 2022 v zadevah T-242/19 in T-243/19

5

  • L 181 (zakonodaja) – 7. julij 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1165 z dne 27. junija 2022 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o cestnem prevozu blaga

1

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o cestnem prevozu blaga

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1167 z dne 6. julija 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/633 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz mononatrijevega glutamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indonezije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

14

Sklep Sveta (EU) 2022/1168 z dne 4. julija 2022 o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu o statusu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja v Islamski republiki Mavretaniji

18

Sklep Sveta (EU) 2022/1169 z dne 4. julija 2022 o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu o statusu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja v Republiki Senegal

20

  • C 263 (informacije in objave) – 8. julij 2022

V Objave – POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE – Evropska komisija

2022/C 263/06 – Obvestilo o ponovnem začetku protidampinške in protisubvencijske preiskave v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1579 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1690 o uvedbi ukrepov za nekatere pnevmatike iz Ljudske republike Kitajske po sodbi z dne 4. maja 2022 v združenih zadevah T-30/19 in T-72/19

15

  • L 183 (zakonodaja) – 8. julij 2022

Obvestilo o začetku veljavnosti Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1178 z dne 7. julija 2022 o nepodaljšanju opustitve dokončnih protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo (EU) 2021/1784 na uvoz ploščato valjanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

71

  • C 252 (informacije in objave) – 11. julij 2022

2022/C 266/23 – Zadevi T-30/19 in T-72/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2022 – CRIA in CCCMC/Komisija (Damping – Subvencije – Uvoz nekaterih novih ali protektiranih pnevmatik iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake, z indeksom obremenitve nad 121, s poreklom iz Kitajske – Dokončna protidampinška dajatev – Dokončna izravnalna dajatev – Ničnostna tožba – Procesno upravičenje – Neposredno nanašanje – Posamično nanašanje – Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov – Pravni interes – Škoda za industrijo Unije – Objektivna preiskava – Vzročna zveza – Izračun nelojalnega nižanja prodajnih cen in stopnje škode – Poštena primerjava cen – Konstruirane uvozne cene – Cene, zaračunane prvim nepovezanim strankam – Različna raven trgovanja – Zapletene ekonomske presoje – Intenzivnost sodnega nadzora – Kazalniki škode – Tehtanje podatkov – Dostop do nezaupnih podatkov preiskav – Pravica do obrambe)

20

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 11.julij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih