TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L211 do L214 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 211 (zakonodaja) – 15. junij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/956 z dne 31. maja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Modularni izdelek z lastnostmi absorpcije zvoka in zvočne izolacije (tako imenovani sistem „soba v sobi“) …. izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 7610 90 90 , tj. med druge konstrukcije iz aluminija.)

45

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/957 z dne 31. maja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(izdelek je zasnovan tako, da plava na vodi, podobno kot napihljiva vodna blazina … izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6306 90 00 kot izdelek za taborjenje)

48

  • C 232 (informacije in objave) – 16. junij 2021

2021/C 232/25 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

110

2021/C 232/26 – Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

111

  • L 214 (zakonodaja) – 17. junij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/966 z dne 11. junija 2021 o odobritvi začasnega odstopanja od pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 Zelenortskim otokom za pripravljene ali konzervirane filete tuna, pripravljene ali konzervirane filete skuše in pripravljene ali konzervirane filete fregatnega trupca ali trupca

34

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/970 z dne 16. junija 2021 o obvezni registraciji uvoza nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

53

Sklep Sveta (EU) 2021/972 z dne 14. junija 2021 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v okviru Generalnega sveta Svetovne trgovinske organizacije glede zahteve Evropske unije za podaljšanje odstopanja od obveznosti STO, ki omogoča avtonomne trgovinske preferenciale za Zahodni Balkan

66

(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 17. junij 2021

TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih