TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L235 do L239 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 235 (zakonodaja) – 12. september 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1501 z dne 9. septembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1502 z dne 9. septembra 2022 o izvajanju člena 21(5) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

4

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1503 z dne 9. septembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

6

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1506 z dne 9. septembra 2022 o ukrepu Evropske unije v podporo razvoju orodij informacijske tehnologije za izboljšanje razširjanja informacij o omejevalnih ukrepih Unije

30

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1507 z dne 9. septembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

32

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/1509 z dne 9. septembra 2022 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

35

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/1510 z dne 9. septembra 2022 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

37

Sklep Komisije (EU) 2022/1511 z dne 7. septembra 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 6284)

48

  • L 237 (zakonodaja) –14. september 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1522 z dne 8. septembra 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… zato je izdelek treba uvrstiti pod oznako KN 9021 10 90 kot opornice in druge pripomočke za zlome …)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1523 z dne 8. septembra 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… izdelka ni mogoče uvrstiti v nobeno bolj specifično tarifno številko kot tarifno številko 6307 , ga je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6307 90 98 kot drugi gotovi tekstilni izdelek ….)

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1524 z dne 8. septembra 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(… Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 6306 90 00 kot drugi izdelki za taborjenje …

9

  • L 239 (zakonodaja) – 15. september 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1529 z dne 14. septembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1530 z dne 14. septembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

149

  • C 353I (informacije in objave) – 15. september 2022

2022/C 353 I/01 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1530, in v Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1529, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

2022/C 353 I/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

2022/C 353 I/03 – Obvestilo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1530, in Uredbi Sveta (EU) No 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1529, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 19. september 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih