TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L251 do L266 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

 • L 251 (zakonodaja) – 29. september 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1665 z dne 26. septembra 2022 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Popravek Sklepa št. 1/2022 Skupnega odbora EU-Švica z dne 6. septembra 2022 o spremembi tabel III in IV Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, kakor je bil spremenjen [2022/1635] ( UL L 245, 22.9.2022 )

17

 • C 372 (informacije in objave) – 29. september 2022

2022/C 372/03 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Vinska kislina / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 30.6.2023)

3

 • L 252 (zakonodaja) –30. september 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1674 z dne 28. septembra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1675 z dne 29. septembra 2022 o določitvi reprezentativnih cen, uvoznih dajatev in dodatnih uvoznih dajatev za melase v sektorju sladkorja, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2022

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1676 z dne 29. septembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

17

Sklep Sveta (EU) 2022/1677 z dne 26. septembra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti glede sprejetja poslovnika skupnega odbora

64

Sklep št. 1/2022 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-KOSOVO z dne 29. aprila 2022 o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani z nadomestitvijo Protokola III k navedenemu sporazumu o pojmu „izdelki s poreklom“ [2022/1685]

87

 • L 253 (zakonodaja) –30. september 2022

Sklep št. 1/2022 Skupnega odbora EU-CTC z dne 25. avgusta 2022 glede spremembe zahtev glede podatkovnih elementov za tranzitne deklaracije in pravil o upravni pomoči v dodatkih I, IIIa in IV h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku [2022/1669]

1

 • C 379 (informacije in objave) – 3. oktober 2022

2022/C 379/06 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Oksalna kislina / Indija / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 3. julij 2023)

11

 • L 256 (zakonodaja) –4. oktober 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1845 z dne 29. julija 2022 o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) št. 543/2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave

1

 • L 257 (zakonodaja) –5. oktober 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/1848 z dne 4. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2014 o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

1

 • C 384 (informacije in objave) – 5. oktober 2022

2022/C 384/03 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Federativne republike Brazilije, Islamske republike Iran, Ruske federacije in Ukrajine

3

 • L 259I(zakonodaja) –6. oktober 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/1903 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2022/263 o omejevalnih ukrepih v odgovor na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

1

Uredba Sveta (EU) 2022/1904 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

3

Uredba Sveta (EU) 2022/1905 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

76

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1906 z dne 6. oktobra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

79

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1907 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

98

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1908 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

118

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1909 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

122

 • L 260 (zakonodaja) –6. oktober 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1901 z dne 6. oktobra 2022 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/1902 z dne 6. oktobra 2022 o izvajanju Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

6

 • L 261 (zakonodaja) –7. oktober 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1910 z dne 29. septembra 2022 o sklenitvi sprememb Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992

1

 • C 386 (informacije in objave) – 7. oktober 2022

2022/C 386/01 – Obvestilo posameznikom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/932/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2022/1902, in Uredbe Sveta (EU) št. 1352/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1901, o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

1

2022/C 386/02 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1907, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1906 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

2022/C 386/03 – Obvestilo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/1907, in Uredbi Sveta (EU) No 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1906, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

4

2022/C 386/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

 • L 264 (zakonodaja) –11. oktober 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1924 z dne 10. oktobra 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indonezije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

12

 • L 265 (zakonodaja) –12. oktober 2022

Uredba (EU) 2022/1925 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2022 o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju in spremembi direktiv (EU) 2019/1937 in (EU) 2020/1828 (akt o digitalnih trgih) ( 1 )

1

 • L 266 (zakonodaja) –13. oktober 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1932 z dne 29. septembra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EU-CTC, ustanovljenem s Konvencijo z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku, glede sprememb navedene konvencije

17

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 13. oktober 2022

TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih