TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L271 do L274 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 271 (zakonodaja) – 29. julij 2021

Odločba Nadzornega organa Efte z dne 24. februarja 2021 o nadomestitvi Priloge k Smernicam o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov [2021/1238]

1

  • C 303 (informacije in objave) – 29. julij 2021

2021/C 303/09 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz aspartama s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

12

2021/C 303/10 – Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Armaturne palice iz jekla z visoko odpornostjo proti utrujenosti / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev)

23

  • L 272 (zakonodaja) – 30. julij 2021

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/1241 z dne 29. julija 2021 o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 204/2011

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/1242 z dne 29. julija 2021 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

4

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1251 z dne 29. julija 2021 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

71

Sklep Sveta (SZVP) 2021/1252 z dne 29. julija 2021 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

73

  • L 274 (zakonodaja) – 30. julij 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1234 z dne 13. julija 2021 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

55

Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Tajsko na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

57

  • C 305 (informacije in objave) – 30. julij 2021

2021/C 305/04 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/1251, in Uredbe Sveta (EU) 2016/44, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/1241, o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

31

2021/C 305/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/1333 in Uredbi Sveta (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

32

2021/C 305/06 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/413/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/1252, ter iz Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/1242 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

33

2021/C 305/07 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/413/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

34

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 30. julij 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih