TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L276 do L282 / 2022 (objavljena tudi KN za leto 2023)

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 276 (zakonodaja) – 26. oktober 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/2057 z dne 13. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2020/1706 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023 ( 1 )

 

37

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2061 z dne 24. oktobra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

 

69

Sklep št. 1/2022 Specializiranega trgovinskega odbora EU in Združenega kraljestva o carinskem sodelovanju in pravilih o poreklu z dne 17. oktobra 2022 glede postopka posvetovanja v primeru zavrnitve preferencialne tarifne obravnave na podlagi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani [2022/2064]

 

147

  • L 277 (zakonodaja) –27. oktober 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2068 z dne 26. oktobra 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

 

149

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/2070 z dne 26. oktobra 2022 o neopustitvi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz mešanice sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije, Trinidada in Tobaga ter Združenih držav Amerike, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1688

 

208

Popravek Direktive (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu ( UL L 115, 6.5.2015 )

 

314

  • L 280 (zakonodaja) –28. oktober 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2073 z dne 27. oktobra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

 

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2076 z dne 25. oktobra 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Izdelek ima zato objektivne značilnosti „drugih kompletov vodnikov za vozila“ iz oznake KN 8544 30 00 . Uvrstitev pod tarifno podštevilko 8544 42 kot „drugi električni vodniki, za napetost do vključno 1 000 V, s konektorji“ je zato izključena. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8544 30 00 kot „drugi kompleti vodnikov za vozila, zrakoplove ali ladje)

 

7

  • L 281 (zakonodaja) –31. oktober 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2093 z dne 25. oktobra 2022 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3417/88 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Naprava za pripravljanje hrane, opisana v Uredbi (EGS) št. 3417/88, se danes običajno uporablja v gospodinjstvu in ne (pretežno) za industrijske ali komercialne namene. Njena uvrstitev med stroje za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijač je zato zastarela. Zato je treba Uredbo (EGS) št. 3417/88 razveljaviti.)

 

21

  • L 282 (zakonodaja) –31. oktober 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1998 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMBINIRANA NOMENKLATURA za leto 2023

 

1

  • C 419 (informacije in objave) –31. oktober 2022

2022/C 419/01 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. september 2022 do 30. september 2022 (Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ali Člen 5 Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta)

 

1

  • C 420 (informacije in objave) –1. november 2022

2022/C 420/05 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

 

5

2022/C 420/06 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

 

7

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 3. november 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih