TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L310 do L312 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 310 (zakonodaja) – 24. september 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/1322 z dne 23. septembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 o mejnih vrednostih 3-monokloropropandiola (3-MCPD), estrov maščobnih kislin 3-MCPD in glicidil estrov maščobnih kislin v nekaterih živilih ( 1 )

2

  • C 316 (informacije in objave) – 24. september 2020

2020/C 316/03 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

3

2020/C 316/09 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

10

  • L 311 (zakonodaja) – 25. september 2020

Obvestilo o začetku veljavnosti Izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da samostojno privoli, da ga zavezujejo nekateri mednarodni sporazumi, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju, na področju skupne ribiške politike Unije

1

Sklep Sveta (EU) 2020/1324 z dne 21. septembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Združenega kraljestva h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995

6

Sklep Sveta (EU) 2020/1325 z dne 21. septembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/510

8

  • L 312 (zakonodaja) – 25. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1329 z dne 23. septembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

5

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1330 z dne 24. septembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6672) ( 1 )

7

  • C 317 (informacije in objave) – 25. september 2020

2020/C 317/09 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

25

2020/C 317/10 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

31

  • C 318 (informacije in objave) – 25. september 2020

2020/C 318/01 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. avgusta 2020 do 31. avgusta 2020(Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)

1

2020/C 318/02 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. avgusta 2020 do 31. avgusta 2020(Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES ali člena 38 Direktive 2001/82/ES)

9

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 25. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih