TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L322I do L325 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 322 I (zakonodaja) – 16. december 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/2474 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

1

Uredba Sveta (EU) 2022/2475 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

315

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2476 z dne 16. decembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

318

Sklep Sveta (SZVP) 2022/2477 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

466

Sklep Sveta (SZVP) 2022/2478 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

614

Sklep Sveta (SZVP) 2022/2479 z dne 16. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

687

  • L 323 (zakonodaja) –19. december 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2487 z dne 16. decembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

75

Sklep Sveta (EU) 2022/2492 z dne 12. decembra 2022 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

96

  • C 481 (informacije in objave) –19. deceember 2022

2022/C 481 I/01 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/2477, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/2476, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

2022/C 481 I/02 – Obvestilo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/2477, in Uredbi Sveta (EU) No 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/2476, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

2022/C 481 I/03 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

4

2022/C 481 I/04 – Obvestilo NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal v zvezi z njihovo vključitvijo v Sklep Sveta 2014/512/SZVP in Uredbo Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

6

  • L 325 (zakonodaja) –20. december 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2504 z dne 19. decembra 2022 o spremembi prilog III in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 glede vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval in uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih ribiških proizvodov in visokorafiniranih proizvodov živalskega izvora v Unijo ter vzorca zasebnega potrdila za vstop nekaterih sestavljenih proizvodov v Unijo ( 1 )

62

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/2509 z dne 15. decembra 2022 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023 (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 9109)

162

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 20. december 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih