TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L326 do L330 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 326 (zakonodaja) – 21. december 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/2517 z dne 12. decembra 2022 o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o cestnem prevozu blaga, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora in podaljšanja Sporazuma

15

  • L 328 (zakonodaja) –22. december 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/2524 z dne 12. decembra 2022 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

59

SPORAZUM MED EVROPSKO UNIJO IN NOVO ZELANDIJO NA PODLAGI ČLENA XXVIII SPLOŠNEGA SPORAZUMA O CARINAH IN TRGOVINI (GATT) 1994 V ZVEZI S SPREMEMBO KONCESIJ ZA VSE TARIFNE KVOTE, VKLJUČENE V SEZNAM EU CLXXV, ZARADI IZSTOPA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EVROPSKE UNIJE

61

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti spremembe prilog 10-A in 10-B k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Korejo

63

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2525 z dne 21. decembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

64

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/2542 z dne 19. decembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1904 o dovoljenju Nizozemski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

105

  • C 487 (informacije in objave) –22. deceember 2022

2022/C 487/02 – Obvestilo nekaterim subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/512/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

3

2022/C 487/03 – Obvestilo nekaterim osebam in večjim kreditnim institucijam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

4

2022/C 487/04 – Obvestilo nekaterim osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

  • L 330 (zakonodaja) –23. december 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/2562 z dne 24. oktobra 2022 o podpisu Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Tajsko na drugi strani v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi

70

Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Tajsko na drugi strani

72

Uredba Sveta (EU) 2022/2563 z dne 19. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2283 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

109

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 23. december 2022

TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih