TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L331 do L340 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 331 (zakonodaja) – 27. december 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/2571 z dne 24. novembra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) in Protokola 37 (s seznamom iz člena 101) k Sporazumu EGP (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) ( 1 )

1

  • L 334 (zakonodaja) – 28. december 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2573 z dne 13. decembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/323 glede sporočil v zvezi z gibanjem trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012

1

  • L 340 (zakonodaja) –30. december 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/2583 z dne 19. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

1

  • C 497 (informacije in objave) –30. deceember 2022

2022/C 497/01 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 30. december 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih