TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L360 do L362 / 2020 (KN za leto 2021)

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 360 (zakonodaja) – 30. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1592 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

11

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1594 z dne 29. oktobra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 7607) ( 1 )

16

  • L 361 (zakonodaja) – 30. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1577 z dne 21. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

Kombinirana nomenklatura EU za leto 2021

1

  • L 362 (zakonodaja) – 30. oktober 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1581 z dne 23. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, glede posodobitve Priloge XIII (Približevanje carinske zakonodaje) k Sporazumu

18

  • C 366 (informacije in objave) – 30 oktober 2020

2020/C 366/09 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz kalijevega acesulfama (Ace-K) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

13

2020/C 366/10 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(aspartam / Ljudska republika Kitajska / protidampinška dajatev / 30.7.2021)

24

2020/C 366/11 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (LRK), Japonske, Republike Koreje, Ruske federacije in Združenih držav Amerike (ZDA)

25

2020/C 366/12 – Obvestilo o prilagoditvi ravni tarifnih kvot v okviru zaščitnih ukrepov za nekatere jeklene izdelke po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije 1. januarja 2021

36

  • C 368 (informacije in objave) – 30 oktober 2020

2020/C 368/01 – Poročilo o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF – 2019

1

 

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 30. oktober 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih