TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L394 do L401 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 394 (zakonodaja) – 6. november 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1928 z dne 31. avgusta 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/760 glede upravljanja in količin nekaterih tarifnih kvot za Argentino ter o popravku navedene uredbe glede njenih prehodnih določb

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1930 z dne 8. novembra 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve pri uvozu vezanih plošč iz brezovega lesa s poreklom iz Rusije

7

  • L 395 (zakonodaja) – 9. november 2021

Sklep št. 1/2021 Skupnega odbora EU-Norveška z dne 1. junija 2021 o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško z nadomestitvijo Protokola št. 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2021/1905]

1

Sklep št. 1/2021 Skupnega odbora ES/Danska-Ferski otoki z dne 23. junija 2021 o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „proizvodi s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2021/1906]

84

  • L396 (zakonodaja) – 4. november 2021

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/1932 z dne 9. novembra 2021 o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1934 z dne 30. julija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede nekaterih določb v zvezi s poreklom blaga

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1935 z dne 8. novembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/723 glede informacij in podatkov o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki jih je treba predložiti s standardnim vzorčnim obrazcem ( 1 )

17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1936 z dne 9. novembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede nekaterih rastlin za saditev Ficus carica L. in Persea americana Mill. s poreklom iz Izraela ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1213 glede fitosanitarnih ukrepov za vnos navedenih rastlin za saditev na ozemlje Unije in njenem popravku

27

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1937 z dne 9. novembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/404 glede vstopa pošiljk mehkužcev in rakov, namenjenih za gojenje v okrasne namene v zaprtih objektih, v Unijo ter o določitvi seznama tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop takih pošiljk v Unijo ( 1 )

36

Sklep Sveta (EU) 2021/1939 z dne 9. novembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem na drugi strani, glede sprememb dodatkov 2, 2A in 5 k Prilogi II k navedenemu sporazumu

56

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2021/1942 z dne 9. novembra 2021 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

64

  • C455 (informacije in objave) – 10. november 2021

2021/C 455/02 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

2

2021/C 455/03 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/72/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

3

  • L401 (zakonodaja) – 12. november 2021

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/1968 z dne 9. novembra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/2429 o dovoljenju Latviji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 12. november 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih