TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L439 do L446 / 2020 – Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in ZK

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 444 (zakonodaja) – 31. december 2020

Obvestilo bralcu

1

Sklep Sveta (EU) 2020/2252 z dne 29 decembra 2020 o podpisu, v imenu Unije,in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov

2

Sklep Sveta (Euratom) 2020/2253 z dne 29. decembra 2020 o odobritvi sklenitve, s strani Evropske komisije, Sporazuma med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije ter sklenitve, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strain ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

11

SPORAZUM O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI

14

SPORAZUM MED EVROPSKO UNIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA GLEDE VARNOSTNIH POSTOPKOV PRI IZMENJAVI IN VAROVANJU TAJNIH PODATKOV

1463

Izjave iz sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in o začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju ter Sporazuma glede varnostnih postopkov pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov

1475

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom – uradno obvestilo Unije

1486

  • L 446 (zakonodaja) – 31. december 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2254 z dne 29. decembra 2020 o sestavi navedb o poreklu na podlagi izjav dobavitelja za preferencialni izvoz v Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju

1

  • L 445 (zakonodaja) – 31. december 2020

Obvestilo bralcu

1

Sklep Komisije (Euratom) 2020/2255 z dne 29. decembra 2020 o sklenitvi, s strani Evropske Komisije, in začasni uporabi Sporazuma med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Evropsko skupnostjo za atomsko energijo o sodelovanju na področju varne in miroljubne uporabe jedrske energije ter o sklenitvi, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, in začasni uporabi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

2

SPORAZUM MED VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA TER EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO O SODELOVANJU NA PODROČJU VARNE IN MIROLJUBNE UPORABE JEDRSKE ENERGIJE

5

Exchange of letters on the provisional application of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy

23

  • L 439 (zakonodaja) – 29. december 2020

Priporočilo Komisije (EU) 2020/2245 z dne 18. decembra 2020 o upoštevnih trgih izdelkov in storitev v sektorju elektronskih komunikacij, ki so lahko predmet predhodne regulacije v skladu z Direktivo (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 8750) ( 1 )

23

  • C 451I (informacije in objave) – 29. december 2020

2021/C 451 I/01 – Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije Zakonodajne prednostne naloge EU za leto 2021

1

2021/C 451 I/02 – Skupni sklepi Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije Cilji in prednostne naloge politike za obdobje 2020–2024

4

  • L 441 (zakonodaja) – 30. december 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/2234 z dne 23. oktobra 2020 o podpisu, v imenu Unije in njenih držav članic, in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

3

  • L 442 (zakonodaja) – 30. december 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 z dne 16. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval, vzorcev uradnih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij živali in blaga v Unijo in njihove premike znotraj Unije, uradne potrditve takšnih spričeval ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 599/2004, izvedbenih uredb (EU) št. 636/2014 in (EU) 2019/628, Direktive 98/68/ES ter odločb 2000/572/ES, 2003/779/ES in 2007/240/ES (Besedilo velja za EGP)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 z dne 16. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval za vstop pošiljk vodnih živali in nekaterih proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali v Unijo ter njihove premike znotraj Unije, in uradnega potrjevanja navedenih spričeval ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1251/2008 (Besedilo velja za EGP)

410

  • L443 (zakonodaja) – 30. december 2020

Sklep št. 2/2020 skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 17. decembra 2020 o določitvi datuma, od katerega se določbe naslova III drugega dela Sporazuma uporabljajo za državljane Islandije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške in Švicarske konfederacije [2020/2246]

1

Sklep št. 3/2020 skupnega odbora, ustanovljenega s sporazumom o izstopu združenega kraljestva velika britanija in severna irska iz evropske unije in evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 17. decembra 2020 o spremembi Protokola o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo [2020/2247]

3

Sklep št. 4/2020 skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomskdo energijo z dne 17. decembra 2020 o določitvi blaga, za katero ne obstaja tveganje 2020/2248

6

Sklep št. 5/2020 skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 17. decembra 2020 o določitvi začetne najvišje izvzete skupne letne ravni podpore in začetnega minimalnega odstotka iz člena 10(2) Protokola o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo [2020/2249]

13

Sklep št. 6/2020 skupnega odbora, ustanovljenega s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 17. decembra 2020 o praktični delovni ureditvi v zvezi z uveljavljanjem pravic pre Unije iz člena 12(2) Protokola o Irski/Severni Irski [2020/2250]

16

Sklep št. 7/2020 skupnega odbora, ustanovljenega s sporazumom o izstopu združenega kraljestva velika britanija in severna irska iz evropske unije in evropske skupnosti za atomsko energijo z dne 22. decembra 2020 o določitvi seznama 25 oseb, ki so pripravljene in sposobne delovati kot člani v arbitražnem senatu v skladu s Sporazumom [2020/2251]

22

  • C 453 (informacije in objave) – 30. december 2020

2020/C 453/01 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. novembra 2020 do 30. novembra 2020(Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)

1

2020/C 453/02 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. novembra 2020 do 30. novembra 2020(Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES ali člena 38 Direktive 2001/82/ES)

13

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 31. december 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih