TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L90 do L93 / 2023

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 66

  • C 111 (inforamcije in objave) –27. marec 2023

2023/C 111/04 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

4

2023/C 111/05 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

5

  • C 112 (inforamcije in objave) –27. marec 2023

2023/C 112/13 – Zadeva C-788/21, Global Gravity: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. februarja 2023 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Esbjerg – Danska) – Skatteministeriet Departementet/Global Gravity ApS (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Uvrstitev blaga – Kombinirana nomenklatura – Tarifni podštevilki 7616 99 90 in 8609 00 90 – Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Pojem, zabojnik)

10

2023/C 112/45 – Zadeva T-81/22: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2023 – Euranimi/Komisija (Ničnostna tožba – DampingUvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije in Indonezije – Dokončna protidampinška dajatev – Neobstoj posamičnega nanašanja – Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe – Nedopustnost)

35

  • L 90 (zakonodaja) –28. marec 2023

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2023/419 z dne 24. februarja 2023 o izvajanju člena 8a Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini ( UL L 61, 27.2.2023 )

65

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2023/421 z dne 24. februarja 2023 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini ( UL L 61, 27.2.2023 )

66

  • C 114 (inforamcije in objave) –29. marec 2023

2023/C 114/09 – Obvestilo v skladu s členom 34(7)(a)(iii) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede odločb carinskih organov držav članic v zvezi z zavezujočimi informacijami, ki se nanašajo na uvrščanje blaga v carinsko nomenklaturo

31

  • C 115 (inforamcije in objave) –30. marec 2023

2023/C 115/05 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

5

  • L 93 (zakonodaja) –31. marec 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/709 z dne 29. marca 2023 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

54

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/711 z dne 30. marca 2023 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198

84

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/712 z dne 30. marca 2023 o začetku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2017/2230 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz triklorizocianurne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, odpravi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca izvoznika in uvedbi registracije takšnega uvoza

88

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 31. marec 2023
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih