TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L109 in L110 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 109 (zakonodaja) – 30. marec 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/546 z dne 29. marca 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/547 z dne 29. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715 glede postopkov za vzpostavitev in uporabo sistemov ADIS in EUROPHYT, izdajanja elektronskih veterinarskih spričeval, uradnih spričeval, veterinarskih/uradnih spričeval in trgovinskih dokumentov, uporabe elektronskih podpisov in delovanja sistema TRACES ter o razveljavitvi Odločbe 97/152/ES ( 1 )

60

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/548 z dne 29. marca 2021 o obvezni registraciji uvoza kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

71

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/549 z dne 29. marca 2021 o tristodevetnajsti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

77

  • L 110 (zakonodaja) – 30. marec 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/544 z dne 25. marca 2021 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 2107) ( 1 )

1

  • C 112 (informacije in objave) – 30. marec 2021

2021/C 112/03 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

12

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 30. marec 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih