Luško poslovanje

Programski paket vsebuje module za delo v Luki Koper (ladijski transport):

 • luško poslovanje
 • prihodni manifesti – ladijski in blagovni
 • INTTRA – Booking Request
 • INTTRA – Shipping Instruction

Vsi moduli so podprti z računalniško izmenjavo podatkov, luško poslovanje z informacijskim sistemom Luke Koper in prihodni manifesti s carinskim informacijskim sistemom.

Luško poslovanje

Podpora poslovanju v Luki Koper je zagotovljena preko modula Luka. Podprti so vsi segmenti poslovanja, tako da modul lahko uporabljajo špediterji, ki operirajo z blagom, agenti, ki skrbijo za ladje, in prevozniki, ki naročajo vagone oz. zabojnike za železniški transport. Modul omogoča hitro obdelavo velikih količin podatkov npr. ob prihodu ladje, pregledno porazdelitev tovora med špediterje in enostavno izdelavo verige dispozicij, npr. iz prejete dodelitve tovora (BZ) se kreira dispozicija za dodatna dela (DDD), iz nje se kreira izhodna dispozicija (DIZ) in na koncu se še iz izhodne za polni zabojnik kreira vhodna dispozicija za prazni zabojnik (DVH).

Programski modul vsebuje naslednja segmenta:

 • SDIS – manipulacije z blagom:
  • dispozicije
  • skladiščni dokumenti
  • skladiščni nalogi
  • zapisniki
 • NPID – delo s transportnimi sredstvi:
  • ladje
  • zabojniki
  • vagoni
  • naročilo dela
  • plan privezov
  • plan dela

 

Glavne značilnosti

 • funkcionalnosti za pohitritev vnosa:
  • kopiranje pošiljk in posameznih vrstic
  • kopiranje skladiščnih dokumentov
  • prenos podatkov o zabojniku iz zadnjega gibanja ali dispozicije
  • iskanje dovoljenja izhoda (MRN) po vhodni carinski prijavi (ob nameščenem modulu AIS)
  • izdelava dispozicije za prazne zabojnike iz Excel datoteke, ki jo pripravi Luka
 • izdelava verige dokumentov:
  • od vhodne dispozicije preko dispozicije za dodatna dela do izhodne dispozicije
  • iz izhodne dispozicije za polne zabojnike v vhodno dispozicijo za prazne zabojnike
 • formalna kontrola ob shranjevanju
 • podrobna vsebinska kontrola pred računalniško izmenjavo
 • hitra porazdelitvi tovora med špediterje
 • izdelava ECS manifesta iz podatkov izhodne dispozicije
 • računalniška izmenjava podatkov z Luko Koper in Slovenskimi železnicami na podlagi predpisanih sporočil
 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi
 • vsi prepisani izpisi
 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema
 • integracije z drugimi programskimi moduli
 • povezava s pozicijsko mapo

Prihodni luški manifesti - ladijski in blagovni

Prihodni manifesti so namenjeni elektronski najavi prispetja ladij in blaga na njih. Blago, ki vstopa v prosto cono Luke Koper, je potrebno v skladu z carinskim zakonikom obvezno predložiti carinskemu organu (predložitev blaga pomeni obvestilo carinskem organom, da je blago prispelo k carinskemu uradu ter da je blago na razpolago za carinsko kontrolo). Predložitev blaga, ki je prispelo z ladjo in bo raztovorjeno v PC, se izvede z vložitvijo elektronskega ladijskega manifesta.

Predložitev poteka v dveh delih:

 • najava prihoda ladje – predložitev ladijskega manifesta
 • najava tovora – predložitev blagovnega manifesta

Glavne značilnosti

 • vnos podatkov prilagojen vrsti manifesta
 • vnosna polja se prilagajo zahtevanemu vnosu, npr. znesek, izpostava, številka/leto …
 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil
 • vsi prepisani izpisi
 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja
 • priprava blagovnega manifesta s podatki iz dispozicije
 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema
 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi
 • integracije z drugimi programskimi moduli
 • povezava s pozicijsko mapo

INTTRA – Booking Request

Modul omogoča rezervacijo kontejnerjev (Container Booking) – zahtevek za rezervacijo (booking request) je možno poslati več kot 50 ladjarjem. Uporaba je preprosta in hkrati učinkovita, saj se uporablja enak obrazec za vse ladjarje (ne glede na zahteve posameznih ladjarjev).

Glavne značilnosti

 • pošiljanje rezervacij in sprejemanje potrditev rezervacij na enem mestu za več kot 50 ladjarjev
 • preprosta, uporabniško prijazna in hitra uporaba
 • zmanjševanje stroškov (povezanih z ročnim vnosom: namesto ročnega vnosa so na voljo šifranti, vgrajene so kontrole pri shranjevanju)
 • možnost kloniranja starejših rezervacij, izdelava s prenosom podatkov
 • možnost tiskanja rezervacije (s predogledom na zaslon) ter pošiljanje rezervacije po elektronski pošti
 • hitrejše izvajanje procesov (takojšen prikaz sprememb statusa posameznih rezervacij)
 • boljši nadzor in zmanjšanje stroškov
 • poleg pošiljanja rezervacij je omogočeno tudi pošiljanje popravkov rezervacije ter zahteve za preklic rezervacije
 • možnost izdelave transportnih navodil (za potrjene rezervacije)

INTTRA – Shipping Instruction

Modul omogoča vnos transportnih navodil (Shipping Instructions), ki jih je možno nato poslati več kot 50 ladjarjem. Uporaba je preprosta in hkrati učinkovita, saj se uporablja enak obrazec za vse ladjarje (ne glede na zahteve posameznih prevoznikov).

Glavne značilnosti

 • pošiljanje transportnih navodil na enem mestu za več kot 50 ladjarjev
 • preprosta, uporabniško prijazna in hitra uporaba
 • zmanjševanje stroškov (povezanih z ročnim vnosom: namesto ročnega vnosa so na voljo šifranti, vgrajene so kontrole pri shranjevanju)
 • možnost kloniranja starejših transportnih navodil
 • izdelava transportnih navodil s prenosom podatkov iz luške dispozicije (iz luške dispozicije se prenesejo vsi podatki o posameznih zabojnikih)
 • omogočeno je pošiljanje popravkov transportnih navodil
 • podpora za nevarno blago, za zbirno blago, za blago, razdeljeno na več nivojev pakiranja ter ostale posebnosti posameznega zabojnika
 • hitrejše izvajanje procesov (takojšen prikaz sprememb statusa posameznih navodil)
 • boljši nadzor in zmanjšanje stroškov

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih