Transportni dokumenti

Programski paket vsebuje transportne dokumente za vse transporta: cestni, letalski in železniški. Kjer je omogočena, je podprta tudi elektronska izmenjava podatkov.

Glavne značilnosti

 • elektronska izmenjava podatkov (v modulih, kjer je predpisana)
 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema
 • integracije z drugimi programskimi moduli, tako da se podatki, zajeti v enem modulu, lahko enostavno prenesejo in uporabijo tudi v drugih modulih
 • integrirani predpisani šifranti
 • avtomatsko posodabljanje vseh predpisanih tečajnic

AWB – Letalski tovorni list

Modul AWB (angl. Air Waybill) se uporablja za izdelavo letalskih tovornih listov.
AWB tovorni list je prevozna pogodba med pošiljateljem blaga in letalskim prevoznikom za prevoz blaga in služi tudi kot dokazilo o predaji pošiljke, kot račun prevoznih stroškov, pisno navodilo prevozniku za ustrezno rokovanje s pošiljko … V nekaterih državah priznavajo AWB tovorni list tudi kot carinski dokument – kot carinsko prijavo ali pa celo kot carinsko deklaracijo.

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA (angl. International Air Transport Association) določa standarde in priporočila za prevoz tovora v mednarodnem zračnem prometu. Ti standardi, ki med drugim določajo obliko in vsebino tovornega lista, so objavljeni v obliki resolucij (angl. IATA Resolutions in IATA Recommended Practise) in so obvezni za vse članice IATA.

AWB lahko uporabimo:

 • za posamezno pošiljko (angl. individual shipments) – prevoz blaga enega pošiljatelja za enega prejemnika
 • za zbirno pošiljko (angl. consolidated shipments); za celotno pošiljko se natisne AWB prevoznika (angl. MAWB – master AWB), za posamične pošiljke v zbirniku pa “hišni” AWB agenta (angl. HAWB – house AWB); v tem primeru je HAWB prevozna pogodba med pošiljateljem in agentom, MAWB pa med agentom in letalskim prevoznikom

Glavne značilnosti

 • poleg zajema podatkov o pošiljki so na voljo tudi vnosna polja za tovorke različnih dimenzij in stroške,
 • pošiljanje bookinga, tovornega lista ali pa le poizvedbe o pošiljki,
 • porazdeljevanje vrednosti in prilog po imenovanjih za hitrejše in učinkovitejše delo,
 • program sam poskrbi za preračun iz tuje valute,
 • vnosna polja se prilagajo zahtevanemu vnosu, npr. znesek, izpostava, številka/leto …,
 • računalniška izmenjava podatkov preko SITA/ARINC omrežja na podlagi predpisanih sporočil,
 • vsi prepisani izpisi,
 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja,
 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema,
 • kloniranje dokumenta,
 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi,
 • integracije z drugimi programskimi moduli,
 • povezava s pozicijsko mapo.

CIM - Tovorni list za prevoz blaga po železnici

Modul CIM (fra. Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemin de fer) se uporablja za izdelavo transportnega dokument za železniški promet. CIM tovorni list predstavlja prevozno pogodba med pošiljateljem blaga in železniško upravo za prevoz blaga in služi tudi kot dokazilo o predaji pošiljke, kot račun prevoznih stroškov, pisno navodilo prevozniku za ustrezno rokovanje s pošiljko.

Glavne značilnosti

 • formalna kontrola ob shranjevanju,
 • vsi prepisani izpisi,
 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja,
 • kloniranje dokumenta,
 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema,
 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi,
 • integracije z drugimi programskimi moduli,
 • povezava s pozicijsko mapo.

CMR – Mednarodni tovorni list za cestni transport

Modul CMR (fra. Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par route) se uporablja za izdelavo tovornega lista za cestni transport. CMR tovorni list predstavlja prevozno pogodba med pošiljateljem blaga in prevoznikom za prevoz blaga in služi tudi kot dokazilo o predaji pošiljke, kot račun prevoznih stroškov, pisno navodilo prevozniku za ustrezno rokovanje s pošiljko.

Glavne značilnosti

 • formalna kontrola ob shranjevanju,
 • vsi prepisani izpisi,
 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja,
 • kloniranje dokumenta,
 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema,
 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi,
 • integracije z drugimi programskimi moduli,
 • povezava s pozicijsko mapo.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih