TRINET

Ratifikacija sporazuma o prosti trgovini med Slovenijo in EFTA

Ratificirata se Sklep Skupnega odbora EFTA – Slovenija št.
4 iz leta 2001, ki je bil sprejet 21. decembra 2001, in Sklep
Skupnega odbora EFTA – Slovenija št. 3 iz leta 2002, ki
je bil sprejet 30. decembra 2002..


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EFTA – SLOVENIJA št. 1 iz
leta 2001,


sprejet v pisnem postopku 21. decembra 2001


SPREMEMBE PROTOKOLA B


SKUPNI ODBOR je


ob upoštevanju Protokola B k Sporazumu o prosti trgovini
med državami EFTE in Slovenijo, podpisanega 13. junija 1995, v
nadaljevanju “ta sporazum“, o opredelitvi pojma “izdelki
s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja, spremenjenega 9.
oktobra 1996 s Protokolom med državami EFTE in Republiko Slovenijo
ter s sklepi Skupnega odbora EFTA – Slovenija št. 1 iz
leta 1998, št. 9 iz leta 1999 in št. 1 iz leta 2000,


ob upoštevanju revizije HS 2002 za uradno združitev in
preoblikovanje protokolov o poreklu v panevropskem okviru,


glede na to, da so strokovnjaki za poreklo vseh panevropskih
pogodbenic potrdili spremembe s strokovnega vidika,


ob upoštevanju 32. člena sporazuma, ki pooblašča
Skupni odbor, da spremeni protokol B tega sporazuma,


SKLENIL:  1. Protokol B se nadomesti z besedilom, ki je priloga tega
    sklepa.
  1. Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
  1. Generalni sekretar Evropskega združenja za prosto trgovino
    deponira besedilo tega sklepa pri depozitarju.PROTOKOL B1
O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“ IN NAČINIH
UPRAVNEGA SODELOVANJA


VSEBINA


I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen Opredelitev pojmov


II. ODDELEK OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“


2. člen Splošne zahteve


3. člen Kumulacija v državi EFTE


4. člen Kumulacija v Sloveniji


5. člen V celoti pridobljeni izdelki


6. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki


7. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave


8. člen Enota kvalifikacije


9. člen Dodatki, nadomestni deli in orodje


10. člen Garniture


11. člen Nevtralni elementi


III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA


12. člen Načelo teritorialnosti


13. člen Neposredni prevoz


14. člen Razstave


IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE


15. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine


V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU


16. člen Splošne zahteve


17. člen Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1


18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1


19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1


20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
izdanega ali sestavljenega (danega)dokazila o poreklu


20.a člen Ločeno knjigovodsko izkazovanje


21. člen Pogoji za izjavo na računu


22. člen Pooblaščeni izvoznik


23. člen Veljavnost dokazila o poreklu


24. člen Predložitev dokazila o poreklu


25. člen Uvoz po delih


26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu


27. člen Dokazilne listine


28. člen Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin


29. člen Razlike in oblikovne napake


30. člen Zneski, izraženi v evrih


VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU


31. člen Medsebojna pomoč


32. člen Preverjanje dokazil o poreklu


33. člen Reševanje sporov


34. člen Kazni


35. člen Proste cone


VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE


36. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla


Seznam prilog


Priloga I: Uvodne opombe k seznamu v prilogi II


Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili
status blaga s poreklom


Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za
potrdilo o prometu blaga EUR.1


Priloga IV: Besedilo izjave na računu


Skupna izjava


Skupna izjava o pregledu sprememb pravil o poreklu, ki so
posledica sprememb v harmoniziranem sistemu


Več v Uradnem listu RS, št. 99 / 14.10.2003 –
Mednarodne pogodbe št. 21 / 14.10.2003


na strani: http://objave.uradni-list.si/1Protokol
B s prilogami, kot je spremenjen s protokolom (9. oktobra 1996) in
sklepi Skupnega odbora št. 1 iz leta 1998 (21. decembra
1998), št. 9 iz leta 1999 (8. oktobra 1999), št. 1 iz
leta 2000 (22. novembra 2000) in št. 1 iz leta 2001 (21.
decembra 2001).

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih