TRINET

S 1.7.2003 višje trošarine za cigarete

1. člen


Besedilo 2. člena uredbe o določitvi zneska specifične in
določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni
list RS, št. 50/99, 5/00, 4/01, 52/01, 102/01, 51/02, 59/02 in
106/02) se spremeni tako, da se glasi:


“Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan 1.
julija 2003 znaša 370 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.”


2. člen


Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:


“Od cigaret se plačuje specifična trošarina v
višini 2.651,6667 tolarjev za 1000 kosov cigaret
.


Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po
stopnji 40,6667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret
.”.


3. člen


Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:


“Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah
se plačuje specifična trošarina v višini 1.591,0000
tolarjev za 1000 kosov cigaret.


Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se
plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 24,4000% od
drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”.


4. člen


Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te
uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. julija
2003 dalje.


Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99,
2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) mora na dan 30. junija 2003 opraviti
popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret
po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že
plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo
(ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15.
dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na
sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je
priloga k tej uredbi in njen sestavni del.


Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po
opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer
skladu s četrtim odstavkom 7. člena odredbe o računih in načinu
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 49/02) v dobro računa: 01100 1008310474 –
trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke
vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi
številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna
številka plačnika – 08656 – 0603.


5. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 421-11/2001-7


Ljubljana, dne 5. junija 2003.


Spreminjanje trošarin za cigarete si lahko ogledate na
naslovih:


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih