Izmenjava podatkov

Programski moduli imajo integrirano izmenjavo podatkov z zunanjimi - predvsem - državnimi organi:

 • carina:

  • AIS - avtomatiziran uvozni sistem

  • AES - avtomatiziran izvozni sistem

  • ICS - uvozni nadzor blaga

  • IES - izvozni nadzor blaga

  • EMCS - gibanje trošarinskih izdelkov

  • NCTS - tranzit

  • carinski računi

  • luški manifesti

 • statistika (preko carine): Intrastat

 • finance:

  • UJP - uporabnik javnih financ

  • Fiskalizacija

 • AWB: SITA/ARINC

 • Luško poslovanje:

  • SDIS – manipulacije z blagom

  • NPID – delo s transportnimi sredstvi

 • INTTRA

 • zavarovalnice:

  • Zavarovalnica Triglav

  • Zavarovalnica Tilia

 • e-Hramba